caenfrdees
MOLLET.png

Carta de Serveis

ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
CURS AL QUAL VA DESTINAT: Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior
TIPUS D' ACTIVITAT: PROJECTE ANUAL
OBJECTIUS : Estudiar el procés de compostatge dins l'àmbit de l'escola.
Proveir d'un recurs al centre per exercitar els continguts treballats en el currículum adaptant-los a un problema real de naturalesa local.
Provocar una reflexió entorn la pròpia responsabilitat en la problemàtica dels residus.
DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: La presentació d'aquesta activitat es realitza amb tres sessions;
1. Es muntarà el compostador i s’elaborarà un cartells dels residus que s’hi abocaran i els que no, i les variables que cal controlar. S’establiran responsables de manteniment, mesures i control de dades. (octubre)
2. S’elaborarà, conjuntament amb els alumnes, una explicació teòrica del procés de compostatge; els microorganismes, la degradació de la matèria orgànica i la formació de l’humus. Es reflexionarà sobre la utilitat del compostatge dins la generació i tractament de residus. Es determinaran uns murals a elaborar durant el trimestre restant.(febrer)
3. Una setmana abans de la festa de final de curs, es prepararàn cartells, murals i pòsters per a fer una exposició del projecte.(maig-juny)
DURACIÓ: D'octubre  2017 a juny 2018
CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal Alt Empordà- 972 503088 ext. 403-404
ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
OBSERVACIONS: Per a realitzar aquesta activitat es demana que hi hagi un professor responsable per al seguiment i control de dades.
COST: Per a centres adherits al programa Re-paper: consultar a l’àrea de medi ambient. Per a centres no adherits al programa Re-paper: 90 € *El material (cartolines, retoladors, etc.) per a cartells i exposició va a càrrec del centre
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn