caenfrdees
CISTELLA.png

Carta de Serveis

Inauguració Servei intermediacióEl secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala; el vicepresident de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria; el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ferran Roquer, i el degà del Col·legi d’Advocats de Figueres, Joan Puig, van inaugurar aquest dimarts el Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de l’Alt Empordà. Aquest servei té com a finalitat atendre persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal, de garantir la unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament en l’àmbit de l’emergència habitacional.

Es tracta d’un servei que ofereix de forma gratuïta assessorament i intermediació per a les persones que tinguin dificultats per afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, ja siguin deutes derivats de la hipoteca o del lloguer, o bé que es trobin en altres situacions que suposin la pèrduade l’habitatge. L’objectiu és evitar la pèrdua de l’habitatge principal i prevenir situacions d’emergència habitacional i de risc d'exclusió residencial

Durant el seu parlament Fermi Santamaria ha destacat que “es tracta d’un servei per a tots els empordanesos. Una eina que en el cas de l’habitatge calen actuacions ràpides, sovint urgents, perquè és un dels senyals d’alarma que ens arriba des dels sectors més desafavorits de la societat, sigui per causes puntuals com l’atur o més estructurals com pot ser l’exclusió social o gent gran”. En aquest sentit, són les administracions locals, les administracions més properes a la ciutadania, les que s’encarreguen d’efectuar el primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. “És per això que es fa necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a la intervenció en l'àmbit local”.

Per la seva banda, Ferran Roquer ha explicat que “el servei que avui presentem és una iniciativa que aprofita sinergies de diferents administracions (Generalitat, Diputació, Consell, Col·legi d’Advocats) amb l’objectiu d’incrementar i millor l’atenció al ciutadà, en aquest cas quan es troba en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social”.

El Servei el presten conjuntament el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Habitatge i la participació del Col·legi d’Advocats de Figueres, i es vehicula a través de diversos convenis de col·laboració entre les institucions implicades. 

El juliol de 2016 la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va inaugurar el primer punt de Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge a la demarcació de Girona, i que dóna servei a la comarca de la Selva, i està previst l’obertura de nous punts en altres comarques.

Procediment d’atenció ciutadana

El Servei estarà obert al públic en horari de matí de dimarts a divendres dins l'Oficina Comarcal d'Habitatge de l’Alt Empordà. Quan una persona o família acudeixi al servei, en un primer moment, es verificarà que el casos que es presentin compleixin els criteris per ser atesos pel servei, i, si és així, se'ls farà una entrevista personalitzada per valorar el cas i proposar les alternatives que es considerin convenients, realitzant un acompanyament a la persona usuària durant tot el procediment.

Pel que fa a la intermediació amb les entitats financeres, es farà a través del servei Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la particularitat que es podrà ampliar el ventall de possibilitats i proposar la intermediació local en deutes relacionats amb el lloguer de l'habitatge principal. 

A més, el Servei tindrà també una funció d'assessorament intern en matèria d'habitatge, complementant i millorant els serveis i competències que ja té actualment el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en aquesta àrea.

4 d'abril de 2017

D’altra banda, per tal d’arribar al màxim de ciutadans que ho necessitin, s'han creat diversos documents de difusió, en diferents idiomes i formats, que estaran a disposició dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Empordà. 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn