caenfrdees
BASCARA.png

Carta de Serveis

Logo Premi InclusióEl Consell Comarcal ha obert el termini de presentació de projectes a la convocatòria del Concurs de Projectes d'Inclusió Social 2017, que té l’objectiu de fer emergir iniciatives innovadores en l’àmbit de la inclusió i la cohesió social i finançar projectes en el territori. Aquesta iniciativa, que s’emmarca en el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l’Alt Empordà, té com a finalitat millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social.

Podran participar en el concurs persones físiques, entitats sense ànim de lucre, associacions, petites i mitjanes empreses i equips o centres de recerca d’universitats, que presentin projectes d’inclusió social a desenvolupar en un o més municipis de la comarca de l’Alt Empordà.

L’objecte del concurs és atorgar ajut financer a projectes d’inclusió social a desenvolupar en els municipis de la comarca durant el curs 2016-2017. Es valoraran especialment aquells projectes amb perspectiva de gènere orientats a promoure la inclusió social d’infants, adolescents, joves i les seves famílies, i gent gran.

Els àmbits d’aplicació preferent en què es podran definir els projectes d’inclusió social seran el formatiu i laboral, el residencial-habitatge, el relacional (xarxes de suport i treball amb la comunitat), i el de la ciutadania/població origen immigrant. El Concurs de Projectes d’Inclusió Alt Empordà ofereix als projectes premiats implementar la proposta de treball entre octubre de 2017 i setembre de 2018 en un o més municipis de la comarca.

El termini de presentació restarà obert fins el dia 23 de juny. Les sol·licituds s’han de presentar seguint els requisits de la convocatòria i els models normalitzats que trobareu a la pàgina web del Consell Comarcal.

8 de maig de 2017

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn