caenfrdees
CAPMANY.png

Carta de Serveis

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE) ha finalitzat el procés de digitalització dels llibres d’actes dels plens municipals de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys amb un total de 7.215 pàgines capturades, corresponents als acords presos des del 1843 fins al 1983, així com padrons d'habitants antics des del 1861 i un interessant registre escolar del 1883.

La directora de l'ACAE, Erika Serna, explica que “hem acabat el procés de digitalització dels llibres i altres documents mitjançant una estació digitalitzadora que permet obtenir les imatges sense necessitat de doblegar-los ni d'alterar-ne la forma original. La digitalització de les actes dels plens ha permès obtenir una còpia dels llibres i facilitarà la recerca i la consulta dels mateixos, sense haver de recórrer als originals. Tot seguit s'ha fet el tractament necessari per a convertir els arxius obtinguts en un format adequat per a la consulta”.

La historiadora afegeix que “les actes dels plens dels ajuntaments són una font d'informació essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels municipis. Aquests documents recullen la data i l’hora en què comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d'assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats”.


Serna recorda finalment que “la seva digitalització facilita la consulta de la informació que contenen sense posar en perill la fragilitat dels documents més antics. I en els casos en què es pot fer un reconeixement informàtic de caràcters permet cercar la informació de manera més ràpida i eficient”.

11 de maig de 2017

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn