caenfrdees
ESPOLLA.png

Carta de Serveis

Compareixença ParlamentCompareixença dels Grups d’Acció Local LEADER al Parlament de Catalunya
per reivindicar la necessitat d’un desenvolupament rural, sostenible, integral
i integrador.
ADRINOC s’afegeix a la crida i dona suport a ARCA en la seva compareixença davant la
Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya, exposant els resultats del programa
Leader i els reptes dels territoris rurals.
Joaquim Felip, vicepresident del grup Leader del nostre territori, ADRINOC, i vicepresident d’ARCA,
ressalta el paper de dinamitzador territorial dels grups Leader com a entitats de promoció
econòmica, turística i social, i constata que són uns referents al territori per la seva implicació
directe en les dinàmiques dels territoris rurals. També comenta que cal seguir treballant des de
l’òptica del desenvolupament rural, per combatre les febleses de les zones rurals i millorar la
qualitat de vida d’aquests territoris.
Representants de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), la xarxa que engloba els
Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, han comparegut aquest dimarts davant la Comissió
d’Agricultura del Parlament de Catalunya per donar a conèixer i posar en valor la tasca que
desenvolupen els grups GAL en els territoris rurals catalans. Carles Luz, president de l’entitat, i
Albert Puigvert, com a gerent, han centrat la seva compareixença en explicar els resultats del
programa Leader a Catalunya, i la seva repercussió sobre els territoris rurals; a la vegada que s’ha
presentat la campanya “Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”. Una
iniciativa promoguda per la pròpia entitat, en resposta a la proposició de “Llei de foment del
Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i execució del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, admesa a tràmit al Parlament de
Catalunya el passat dia 10 de gener.
La intervenció de Carles Luz s’ha iniciat amb una breu presentació del programa Leader, una
iniciativa europea impulsada l’any 1991 que té com a objectiu promoure la diversificació
econòmica de les zones rurals i augmentar la qualitat de vida dels seus habitats mitjançant ajuts
directes; i la seva aplicació a Catalunya a través dels Grups d’Acció Local.
En el període de programació actual, 2014-2020, Catalunya compta amb 11 Grups GAL que
representen el 73% del territori, englobant 556 municipis i el 10% de la població. Formats per 331
actors locals d’arreu del territori, 141 de públics (ajuntaments, parcs naturals, universitats, etc.) i
191 agents privats (associacions sectorials i sindicals, organitzacions culturals i socials, centres de
formació i recerca, etc.), aquests grups són els encarregats de definir i aplicar l’Estratègia de
Desenvolupament Local de cada territori. És el que s’anomena enfocament ascendent o “bottomup”,
una de les característiques essencials del programa Leader, on són els agents i les entitats
locals els qui decideixen com treballar el seu desenvolupament territorial i com gestionar els fons
que se’ls hi assignen a través del programa Leader.
Segons Puigvert, “aquest programa és l’únic existent a Catalunya que promou la concertació
público – privada i que dona suport, directament i des del mateix territori, al seu teixit econòmic tot
recolzant econòmicament i tècnicament l’emprenedoria i l’activitat econòmica”.
Algunes de les dades que ha volgut destacar el gerent de l’entitat han estat els 1.620 projectes
aprovats i la inversió de 175,8 milions d’euros a través d’ajuts Leader durant el període 2007-2013.
Fet que ha suposat la creació de 565 empreses i 1.697 llocs de treball directes, a més de la
consolidació de 8.986 llocs de treball ja existents.
En el període actual, 2014-2020, els ajuts Leader compten amb un pressupost de 46 milions
d’euros, i es preveu que es presentin un total de 2.775 projectes a tot el territori. Unes dades que
demostren l’impacte econòmic del programa Leader sobre els territoris rurals catalans.
Un altre dels punts que Puigvert ha volgut destacar en la seva intervenció han estat els projectes de
cooperació que des de Catalunya s’impulsen amb altres grups del territori, Espanya o Europa, per
tal de compartir estratègies, objectius i transferir experiències d’èxit entre territoris rurals; així com
els projectes estratègics, que cada grup desenvolupa amb els agents socials i econòmics del seu
territori, i que tenen com a objectiu reforçar les Estratègies de Desenvolupament Local de cada
GAL. Un eix de treball que compta amb un pressupost de 7 milions d’euros per al període 2014-
2020.
Carles Luz, president d’ARCA, s’ha encarregat de presentar els resultats de la campanya “Per a un
desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”. Segons Luz, més enllà de ser una
resposta a la proposició de llei presentada al Parlament de Catalunya el passat mes de gener,
“aquesta moció pretén sensibilitzar a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i
persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament
integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals”.
A la vegada, la moció demana que s’afrontin els principals reptes i problemàtiques bàsiques que
pateixen els territoris rural: pèrdua de població i dificultat de manteniment de certs serveis
públics, manca d’infraestructures tecnològiques (fibra òptica i cobertura mòbil), harmonització de
les polítiques proteccionistes i el manteniment de les activitats tradicionals i innovadores,
necessitat de mantenir i potenciar les microempreses i les pimes, la transició energètica i les
infraestructures de generació elèctrica com a oportunitat i risc i l’alineament de fons per poder
fer front a les necessitats reals dels territoris rurals.
Iniciada el dia 16 de febrer, Luz ha volgut remarcar que la campanya ja compta amb més de 55
entitats adherides, i que continuarà ampliant suports en els propers mesos; uns suports provinents
d’àmbits tan diversos com el mediambiental, polític, agrari, cooperatiu, etc. Un fet que, segons el
president de l’entitat, demostra la necessitat que tots els agents del territori treballin conjuntament
i de forma transversal pel desenvolupament sostenible del món rural català.
Per acabar, s’ha destacat els reptes que encaren els Grups i el programa Leader a Catalunya,
focalitzant-se en la importància d’aconseguir gestionar altres fons Europeus, alineant-los a les
estratègies territorials (multifons), la “desburocratització” del programa, la intenció d’avançar en
la concertació territorial i implicació de persones i agents en el projecte, així com l’especialització
dels grups en la innovació i cooperació territorial, facilitant la transferència de coneixements als
territoris rurals.
La creació de més de 560 empreses i 14.697 llocs de treball directes, avalen
la tasca dels Grups d’Acció Local de Catalunya.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn