caenfrdees
ELPORT.png

Carta de Serveis

Signatura conveni PIAISSAquest dijous al matí s’ha celebrat, a la sala de plens del Consell Comarcal, l'acte de signatura de l’acord institucional per l’aprovació del protocol per a l’impuls del model d’atenció social i sanitària integrada a l’Alt Empordà. Aquest acord s’inclou en el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) de Catalunya que té com a objectiu promoure l’acció conjunta dels agents de salut i serveis socials en un territori concret.

A l’acte de signatura hi ha assistit el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ferran Roquer, i l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, juntament amb la coordinadora de les Polítiques Públiques per a l’Estat del Benestar, Maria Dolors Rusinés, que està adscrita al departament de Presidència de la Generalitat, la directora dels serveis territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, Marta Casacuberta, i el director dels serveis territorials de Salut a Girona, Miquel Carreras.

Abans de la signatura del protocol, Maria Dolors Rusinés ha explicat l’estat actual del desenvolupament i implementació del PIAISS a Catalunya i la directora tècnica de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal, Rosa Guixé, ha estat l’encarregada de donar a conèixer les característiques concretes del protocol a l’Alt Empordà.

ACCIONS DE TREBALL PRÈVIES

Fa dos anys, davant aquesta necessitat de coordinació entre els serveis de salut i socials del territori, es va posar en funcionament una taula tècnica formada per les entitats sanitàries i socials que operen a la comarca: Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Fundació Salut Empordà, Albera Salut, Institut d'Assistència Sanitària, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres.

Aquesta taula tècnica va elaborar un estudi per determinar els camps de treball prioritaris per actuar. En aquest sentit l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ja ha iniciat una reorganització dels sectors dels Equips Bàsics d'Atenció Social amb l'objectiu que coincideixin amb la zonificació de les Àrees Bàsiques de Salut i s’ha dissenyat una primera eina comuna que permet treballar la continuïtat assistencial de les persones en fragilitat social i de salut de la comarca.

ÀREES DE TREBALL PRIORITÀRIES

L’aplicació del protocol de col·laboració institucional es concreta amb la priorització de les àrees de treball següents:

Atenció Domiciliària. Amb l’objectiu de posar en funcionament una atenció integrada i coordinada de tots els serveis que poden desplegar-se a domicili prestats pels dos sistemes, social i sanitari, i garantir la millor atenció en el propi entorn de la persona i optimitzar els recursos.

Accions a desenvolupar: creació de la comissió de treball d'atenció domiciliària (identificar professionals que participaran); identificar la població diana; identificar la cartera de serveis d'atenció a domicili de l'àmbit social i de salut a la comarca; definició del model d'atenció domiciliària compartit (processos, procediments i protocols d'accés i alta per garantir la continuïtat de l'atenció, articulació de la gestió del cas); optimitzar, racionalitzar i coordinar els serveis d'atenció a domicili (ajudes tècniques, servei de teleassistència, rehabilitació domiciliària, accessibilitat, etc.).

Salut mental i addiccions. Avançar en l'atenció integrada a les persones que pateixen trastorns mentals crònics i complexos per tal de desenvolupar un nou model d'atenció compartit a la comarca.

Accions a desenvolupar: creació de la comissió de treball de salut mental (identificar professionals que participaran); identificar les zones i població per iniciar el pla pilot d'intervenció; i identificar la població diana; definir el model col·laboratiu d'atenció per a persones amb malaltia mental crònica i/o complexa amb múltiples necessitats de salut i socials per tal de fer un abordatge integrador de l'atenció mèdica, psiquiàtrica i social.

Prevenció i intervenció en els maltractaments contra les persones grans. Crear un marc de referència a la comarca que possibiliti la coordinació entre els diferents serveis i professionals tant en l'àmbit de la prevenció com de la d'intervenció i millorar el seu abordatge.

En aquest sentit també es crearà una comissió de treball (identificar professionals i serveis que hi participaran; generar un espai de treball en xarxa; definició i disseny dels circuïts d'intervenció comarca i realització accions de prevenció i sensibilització.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn