caenfrdees
CABANES.png

Carta de Serveis

Façana Consell ComarcalL’Observatori Social de l’Alt Empordà, que depèn de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal, acaba d’actualitzar i publicar el Diagnòstic Social de l’Alt Empordà. Aquest document forma part del procés d’elaboració de la Proposta d’actuació 2017-2020 del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de la comarca aprovat pel ple d’aquest institució el mes de novembre de 2017.

El Diagnòstic Social té com a principals objectius aportar informació rellevant sobre la realitat socioeconòmica i els processos d’exclusió social a la comarca, amb una clara voluntat d’esdevenir un instrument d’anàlisi que faciliti la reflexió, el disseny i el desplegament de les polítiques socials a l’Alt Empordà. Des del Consell es considera que aquestes polítiques públiques s’han de poder desplegar amb totes les garanties i han de tenir en compte, a més a més, l’especificitat de la realitat local i comarcal que sovint presenta característiques diferenciades respecte d’altres territoris o el conjunt del país.

Els efectes de la crisi econòmica i social s’han evidenciat en el període 2008-2016 a l’Alt Empordà, agreujant en molts casos les situacions de desigualtat social ja presents en el període de pre-crisi. Com evidencia el Diagnòstic Social de l’Alt Empordà, la crisi que estem vivint ha tingut conseqüències directes sobre les economies familiars que han vist reduït el seu nivell de renda. D’altra banda, el funcionament del mercat de treball ha vist reforçat la dinàmica de precarització, i la situació de l’habitatge és una problemàtica social de primer ordre a la comarca.

El Diagnòstic facilita informació quantitativa i substantiva sobre els factors que expliquen els processos de risc i d’exclusió social que afecten a persones i col·lectius de la comarca de l’Alt Empordà. En aquest sentit presenta una anàlisi bàsica de la situació socioeconòmica del territori i l’evolució dels principals indicadors socials i de risc d’exclusió social. Des de l’àrea de Benestar es considera que sense un coneixement més acurat dels processos d’exclusió social no es podran plantejar estratègies d’abordatge que responguin adequadament als seus objectius, tasca en la qual es ve treballant de forma acurada durant els darrers anys mitjançant àrees molt concretes.

Per accedir al document sencer cal anar a aquest enllaç:

http://inclusioaltemporda.cat/portal/wp-content/uploads/DIAGN%C3%92STIC-SOCIAL-ALT-EMPORD%C3%80-2017.pdf

5 d'octubre de 2018

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Seu electrònica
Transparència
Validador de documents
Transport escolar
Inclusió
Igualtat
Newsletter
Web Empordà Turisme
Agenda 21
Cita prèvia