caenfrdees
ELFAR.png

Carta de Serveis

Logo Consell ComarcalEl Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà, reunit aquesta setmana sota la presidència de Montse Mindan, alcaldessa de Roses i presidenta del Consell Comarcal , va donar el vistiplau i per unanimitat a que el ple del Consell Comarcal -que se celebrarà dimarts vinent- sol·liciti al Govern de la Generalitat que programi un pla plurianual d’inversions pels ens locals de Catalunya (municipis i comarques), similar a l’Antic Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb la finalitat de finançar obres i serveis que promoguin la millora de serveis, equipaments o infraestructures dels municipis.

A la moció que es presentarà al ple es recorda que “des de fa anys, els ens locals a Catalunya, arran de la crisi econòmica i el mal finançament local i autonòmic, han vist reduïda substancialment la capacitat per iniciar inversions en favor de la societat i el territori. En un Estat on les transferències corrents del finançament local provenen en la seva majoria en funció del número d’habitants empadronats, els municipis més petits demogràficament els és impossible realitzar inversions o obres importants pel manteniment de serveis i infraestructures destinades al bé comú. Generalment, aquests municipis tenen diversos nuclis de població, diversos sistemes d’abastament d’aigua, de clavegueram o d’enllumenat públic, quilòmetres de camins rurals a mantenir,... el que comporta una despesa econòmica important”.

Els alcaldes de la comarca recorden que “això té especial rellevància a l’Alt Empordà, que dels seus 68 municipis, 50 tenen menys de 1.000 habitants, 11 estan entre 1.000 i 5.000 habitants, 6 estan entre 5.000 i 20.000 i únicament Figueres supera els 20.000 habitants (46.381 el 2018). La prestació de serveis i la millora d’infraestructures i equipaments són elements clau per garantir la fixació de població al territori i la millora de la qualitat de vida, sobretot en entorns rurals. Per això és bàsic que els ajuntaments i els consells comarcals puguin dur a terme actuacions de millora i noves inversions, pel què cal un finançament especial, i on les administracions supralocals han de contribuir-hi per aconseguir una major equitat territorial i cohesió social arreu del país”.

Un cop, dimarts vinent, s’hagi aprovat formalment l’acord, el Consell Comarcal ho enviarà al departament de Presidència i al departament de vicepresidència i Economia de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a tots els municipis de l’Alt Empordà i a la resta de consells comarcals del país.

25 de gener de 2019

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Seu electrònica
Transparència
Validador de documents
Transport escolar
Inclusió
Igualtat
Newsletter
Web Empordà Turisme
Agenda 21
Cita prèvia