caenfrdees
NAVATA.png

Carta de Serveis

Plànols serveis tècnicsEl Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat la relació dels sis projectes inclosos dins del Programa d’Assistència Tècnica als municipis per a l’any 2019. Acollir-se a aquesta iniciativa suposa per als sis ajuntaments seleccionats la redacció dels corresponents projectes, que han estat presentats i aprovats a càrrec dels serves tècnics del Consell.

Han pogut presentar sol·licituds tots els municipis inclosos en l'àmbit territorial de l'Alt Empordà. Cada ajuntament només podia demanar la redacció d'un sol projecte, quedant exclosos la redacció d'instruments de planejament. Tota vegada que la capacitat dels serveis tècnics comarcals és limitada, com cada any s’han atès les peticions que realment es puguin assumir, tenint en compte la capacitat tècnica i econòmica dels ajuntaments peticionaris. Val a dir que en aquesta convocatòria s'han acceptat totes les peticions llevat d'una, en aquest cas per una qüestió de tipus tècnic.

L'assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l'ens peticionari i el Consell Comarcal, amb un límit màxim per part de l'ens comarcal de 4.000 euros per projecte i any, sense perjudici de poder passar aquest límit si les circumstàncies o la característica de l'obra així ho aconsellés. Per determinar l’aplicació de les tarifes, s’ha valorat l’import de la redacció del treball d’acord amb els barems orientatius aprovats pels col·legis professionals corresponents però reduïts en un 20%.

La relació de projectes que seran redactats pels Serveis Tècnics del Consell són els següents:

-Ajuntament de l’Armentera. Direcció d’obra per a la instal·lació d’una canonada d’impulsió i incorporació del pou passatge Santa Cristina a l’abastament de l’Armentera.

- Ajuntament de Garrigàs. Memòria valorada per la pavimentació i canalització de les aigües pluvials del nucli d’Ermedàs.

- Ajuntament de Masarac. Projecte de pavimentació dels carrers del nucli urbà de Vilarnadal.

- Ajuntament de Pedret i Marzà. Projecte de prolongació de la vorera del carrer del Mar.

- Ajuntament de Ventalló. Direcció d’obres per l’Asfaltatge dels carrers del casc urbà de Ventalló.

- Ajuntament de Vilajuïga. Projecte de prolongació del carrer Roger de Llúria fins al carrer Oïdium.

18 d'abril de 2019

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.