caenfrdees
BASCARA.png

Boadella d'Emprodà - La Muga Caula

Descripció

- A les 11 h, a la Societat, presentació del llibre Signos y significados, de Johanna Speidel.
- A les 12 h, a la Societat i pel poble, accions duracionals simultànies per par de tots els artistes de la trobada.