caenfrdees
ESPOLLA.png

Figueres - Conferència

Descripció

Ales 20 h, a la seu provisional del Casino Menestral, conferènciad'Àngel Casals '' Parlem dels remences'' a propòsit de lapresentació del llibre Via Fora! Joan Pagès, síndicremença 1431-1502, de MarionaMasferrer.