caenfrdees
CAPMANY.png
BANNER COVID

EDUCACIÓ AMBIENTAL

 • “REPAPER” ALT EMPORDÀ

  ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Cicle Mitjà, Cicle Superior, 1r ESO, 2r ESO, 3r ESO i 4t ESO
  TIPUS D' ACTIVITAT: CAMPANYA
  OBJECTIUS : Posar en marxa un sistema de recollida de paper i cartró als centres educatius de la comarca.Millorar la recollida selectiva i la valorització de paper i cartró.Sensibilitzar la societat, començant per als infants i joves, per fomentar la correcta gestió dels residus.
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL PAPER:La recollida de paper a cada escola serà en unes rutes i freqüències establertes i notificades als centres escolars. Cada centre tindrà un contenidor de paper ubicat al pati de l’escola, prop d’una sortida de vehicles que permeti la recollida amb el camió. D’altra banda, també es repartiran papereres de paper per tal que el centre les distribueixi per les aules i es vagin buidant al contenidor exterior.El contingut de cada contenidor es pesarà i es notificarà a l’escola per tal que cadascuna pugui anar fent el seguiment del procés. Les dades de recollida també es penjaran a la pàgina web de recollida selectiva http://www.selectiva-altemporda.org/. 
  EL RETORN DEL PAPER:Cada període de temps establert hi haurà un retorn a l’escola, en funció de la quantitat de paper recollit per aquesta, en forma de material escolar de paper reciclat.
  DURACIÓ: Un cop inscrits resten en el programa fins que sol·licitin la baixa
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE – 972503088 Ext 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
  OBSERVACIONS: El centre sol·licitant ha d’estar en un municipi de l’Alt Empordà en el qual el Consell Comarcal hi faci la recollida selectiva de paper i cartró (excepte Cadaqués, Roses, l’Escala i Vilajuïga).L’empresa encarregada de la recollida selectiva de paper i cartró passarà periòdicament a recollir el paper dipositat al contenidor blau, que estarà ubicat al pati de l’escola, prop d’una sortida de vehicles.
  COST: El servei és gratuït per als centres que ho sol.licitin.
 • A MÀ O A MÀQUINA

   ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Cicle superior, 1R ESO i 2N ESO
  TIPUS D' ACTIVITAT: VISITA/TALLER
  OBJECTIUS: té com a objectiu treballar de manera didàctica i pràctica els conceptes de separació dels residus, la valorització material, el compostatge i els seus avantatges.
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: Es realitza una visita de 40 minuts a les plantes de tractament de residus del CTR de l’Alt Empordà i diversos tallers relacionats amb la separació dels residus.
  DURACIÓ: 3 hores
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE – 972503088 
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal Alt Empordà
  OBSERVACIONS: Aquesta activitat es porta a terme durant el curs escolar, sempre i quan es sol·liciti amb antelació.
   El transport dels alumnes va a càrrec de l'escola.
  COST:El transport fins al CTR serà a càrrec de cada escola. Els monitors són a càrrec del Consell Comarcal.
 • EL MISTERIÓS COMPOSTADOR

  ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior
  TIPUS D' ACTIVITAT: PROJECTE ANUAL
  OBJECTIUS : Estudiar el procés de compostatge dins l'àmbit de l'escola.
  Proveir d'un recurs al centre per exercitar els continguts treballats en el currículum adaptant-los a un problema real de naturalesa local.
  Provocar una reflexió entorn la pròpia responsabilitat en la problemàtica dels residus.
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: La presentació d'aquesta activitat es realitza amb tres sessions;
  1. Es muntarà el compostador i s’elaborarà un cartells dels residus que s’hi abocaran i els que no, i les variables que cal controlar. S’establiran responsables de manteniment, mesures i control de dades. (octubre)
  2. S’elaborarà, conjuntament amb els alumnes, una explicació teòrica del procés de compostatge; els microorganismes, la degradació de la matèria orgànica i la formació de l’humus. Es reflexionarà sobre la utilitat del compostatge dins la generació i tractament de residus. Es determinaran uns murals a elaborar durant el trimestre restant.(febrer)
  3. Una setmana abans de la festa de final de curs, es prepararàn cartells, murals i pòsters per a fer una exposició del projecte.(maig-juny)
  DURACIÓ: D'octubre  2017 a juny 2018
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal Alt Empordà- 972 503088 ext. 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  OBSERVACIONS: Per a realitzar aquesta activitat es demana que hi hagi un professor responsable per al seguiment i control de dades.
  COST: Per a centres adherits al programa Re-paper: consultar a l’àrea de medi ambient. Per a centres no adherits al programa Re-paper: 90 € *El material (cartolines, retoladors, etc.) per a cartells i exposició va a càrrec del centre
 • ESCOMBRARIES : LES GRANS DESCONEGUDES

  ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Cicle Mitjà, Cicle Superior,1r ESO, 2r ESO, 3r ESO, 4r ESO
  TIPUS D' ACTIVITAT: XERRADES DIVULGATIVES
  OBJECTIUS : Sensibilitzar la societat, començant per als infants i joves, per fomentar la correcta gestió dels residus.
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: Xerrada de sensibilització en matèria de residus. Càlcul de la composició de les escombraries.
  DURACIÓ: 1:30 h
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE –972 50 30 88 Ext. 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
  OBSERVACIONS: El centre sol·licitant ha d’estar en un municipi de l’Alt Empordà en el qual el Consell Comarcal hi faci la recollida selectiva.
  COST: En cas d’escoles adherides al programa Re-paper consultar àrea. En cas d’escoles no adherides: 60 €
 • LA DEIXALLERIA

   ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Cicle Mitjà
  TIPUS D' ACTIVITAT: VISITA
  OBJECTIUS:Explicar què és una deixalleria i el tipus de residus que s’hi poden portar, incidint principalment en els residus especials. Fomentar l’ús de la deixalleria.
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: Els alumnes es desplaçaran fins a les instal·lacions del seu municipi on s'expliquen totes les parts del procés de disposició dels residus en una deixalleria.
  DURACIÓ: 1 hora- matí
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE – 972503088 Ext 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal Alt Empordà
  OBSERVACIONS: Per a la realització d’aquesta activitat es proposa haver treballat amb anterioritat des de l’escola un dossier pedagògic que permet treballar el tema dels residus de la deixalleria. 
  Només es pot realitzar a les escoles dels municipis que tenen deixalleria. El transport dels alumnes va a càrrec de l'escola.
  COST: Segons municipi: Durant l'any en curs de la implantació d'una nova deixalleria a la Xarxa de deixalleries: gratuït Per la resta de deixalleries consultar l'àrea de medi ambient.
 • LA LÍNIA CTR

   ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Infantil, Cicle inicial i Cicle Mitjà
  TIPUS D' ACTIVITAT: TALLER
  OBJECTIUS: Introduir els conceptes de recilatge i el model de gestió de residus de la comarca. 
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: Conte relacionat amb el Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà i activitat didàctica relacionada per a realitzar al centre escolar.  L'activitat didàctica pot servir de base per a desenvolupar un projecte educatiu utilitzant la resta de recursos d'aquesta temàtica del Consell Comarcal. 
  DURACIÓ: 1 hora 
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE – 972503088 Ext 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal Alt Empordà
  OBSERVACIONS: El transport dels alumnes va a càrrec de l'escola.
  COST: Gratuït 
 • LA RODA DEL RECURS

  ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Cicle Mitjà
  TIPUS D' ACTIVITAT: TALLER
  OBJECTIUS : Aquesta activitat serveix per iniciar l'alumne en la gestió dels residus, tant en referència als protocols escolars que existeixin al centre per a la separació de residus, com per fer el lligam en la separació de residus a les llars. 
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT:  Iniciar l'alumne en la gestió dels residus, tant en referència als protocols escolars que existeixin al centre per a la separació de residus, com per fer el lligam en la separació de residus a les llars. Per això es proporciona un material didàctic retallable i es proposen unes pautes per a realitzar l'activitat que cada mestre o monitor pot personalitzar. També s'acompanya amb un a proposta pedagògica més extensa per treballar en un grup classe
  DURACIÓ: 1 hora
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE – 972503088 Ext 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
  OBSERVACIONS: Aquesta activitat es porta a terme durant el curs escolar, sempre i quan es sol·lciti amb antelació. 
  COST: El servei és gratuït per als centres que ho sol.licitin.
 • SUPORT EN LA PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS AMBIENTALS EN ENTORN ESCOLAR

  ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Altres.
  TIPUS D' ACTIVITAT: DIVERSES PROPOSTES
  OBJECTIUS: Donar suport en la planificació i desenvolupament de setmanes verdes, dies del medi ambient, etc...
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: En funció de l'activitat escollida es podran planificar i desenvolupar activitats (amb el suport de l’equip docent) com:
  - Gimcana del reciclatge
  - Varis tallers de reutilització
  - Preparació de “lipdub”
  - Inflables de l’Agència de Residus de Catalunya
  - Preparació de bicicletades
  - Preparació de sortides a peu per l’entorn
  - Actuació d’en Pitu Tries
  - Planificació de setmanes verdes.
  DURACIÓ: En funció de l'activitat escollida
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE –972 50 30 88 Ext. 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
  OBSERVACIONS: El centre sol·licitant ha d’estar en un municipi de l’Alt Empordà i adherit a Re-paper. No es poden adherir al programa els centres en els municipis on el Consell Comarcal no hi faci la recollida selectiva de paper 
  (Cad aqués, Roses, l’Escala i Vilajuïga).
  Només per a escoles adherides a Re-paper
  COST: Només per a escoles adherides a Re-paper : consultar àrea.
 • TUTORITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA

  àREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL

  CURS AL QUAL VA DESTINAT: 1r ESO, 2r ESO, 3r ESO, 4r ESO, BTX.

  TIPUS D' ACTIVITAT: ASSESSORAMENT

  OBJECTIUS: Motivar i fer del treball una experiència enriquidora per a l´alumne. 
  Orientar tècnicament obtinguent un major aprofundiment en la matèria. 
  Ser un intercanvi beneficiós tant per l´alumne com per l´Àrea de Medi Ambient.

  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà té la voluntat de donar eines i recursos tan al professorat com a l´alumnat. Per això, pels treballs de recerca, projectes de recerca i altres treballs d´alumnes d´educació secundària i batxillerat, proposem que una part de la tutorització del treball esdevingui externa, des de la nostra Àrea.
  Cal tenir en compte que el tutor extern participarà en la tutorització de l´alumne però en cap cas pot ser l´únic tutor.La pàgina web on trobar informació: www.mediambient-altemporda.org

  DURACIÓ: Suport puntual durant tota l'elaboració del document.

  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE –972 50 30 88 Ext. 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

  OBSERVACIONS: Per a la realització d´aquests treballs cal enviar una sol·licitud de tutorització, que us podreu descarregar en format .pdf, omplert pel centre d´educació, en el qual s’hi especificaran les dades corresponents a la pràctica: dades de l’estudiant, hores de tutorització externa que sol·licita, breu descripció de les tasques i dades del tutor extern. I enviar-lo a l´Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà.

  COST: La tutorització dels treballs de recerca és gratuïta.

 • UN RESIDU, UNA PROBLEMÀTICA, UN RECURS

   ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: 4R ESO
  TIPUS D' ACTIVITAT: VISITA/TALLER
  OBJECTIUS: Proposa tractar la temàtica de la reutilització material i el tractament del residu com a recurs. A partir d’aquest tema s’introduirà la problemàtica de cadascuna de les fraccions valoritzables de residus i la seva incidència en el procés de gestió de residus. S’introdueix el concepte de model de gestió de residus i també el d’economia circular.
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: Es realitza una visita de 45 minuts a les plantes de tractament de residus del CTR de l’Alt Empordà i es realitzen diversos tallers a l’aula ambiental. La proposta inclou l’experimentació i l’anàlisi de dades per a posar a debat les alternatives de separació possibles fent un treball comparatiu i de realització de propostes.
  DURACIÓ: 4 hores
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE – 972503088 
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal Alt Empordà
  OBSERVACIONS:  Aquesta activitat es porta a terme durant el curs escolar, sempre i quan es sol·liciti amb antelació.
  COST: El transport fins al CTR serà a càrrec de cada escola. Els monitors són a càrrec del Consell Comarcal. 
 • VISITA A L’ABOCADOR CONTROLAT I DEIXALLERIA DE PEDRET I MARZÀ

  ÀREA: EDUCACIÓ AMBIENTAL
  CURS AL QUAL VA DESTINAT: Cicle Superior
  TIPUS D' ACTIVITAT: VISITA GUIADA
  OBJECTIUS: Fomentar la reducció de residus i explicar accions per tal d’allargar el temps de vida de l’abocador.Aprendre el funcionament de l’abocador i quin és el destí final de les deixalles que es generen a la comarca.Sensibilitzar els alumnes tot visualitzant el recursos que es generen a la comarca.Donar a conèixer la funció de la deixalleria i el seu funcionament.
  DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: És una activitat que té lloc al dipòsit controlat de Pedret i Marzà on s'expliquen totes les parts del procés de disposició dels residus en un abocador controlat.
  DURACIÓ: 2 hores - matí
  CONTACTE: Àrea de Medi Ambient del CCAE – 972503088 Ext 403-404
  ORGANIZA: Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
  OBSERVACIONS: Aquesta activitat es porta a terme durant el curs escolar, sempre i quan es sol·liciti almenys amb 15 dies d’antelació.Per a la realització d’aquesta activitat es proposa haver treballat amb anterioritat des de l’escola diverses activitats que facilitin entendre l’evolució de la generació de residus i la seva interacció amb el medi natural. Es proposa un joc interactiu sobre un DVD de l’abocador controlat i la selecció de residus.
  COST: L'activiat és gratuïta per a les escoles de l'Alt Empordà.El transport fins a l’abocador serà a càrrec de cada escola.
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.