Catalan English French German Spanish
ELFAR.png

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza un concurs de fotografia amb elements de patrimoni de diferent naturalesa.
Durant el mes de novembre, s’exposen a la sala d’exposicions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà totes les fotos participants en el concurs.
Enguany, ha sigut la XXI edició del Concurs de Fotografia de Patrimoni i ha estat dedicat a Cales i platges de l'Alt Empordà
Les fotografies guanyadores han sigut:

1r PREMI - Cristian Morera     

     2n PREMI - Heribert Mateo       

                                                                                           3r PREMI - Eugeni Vallmajó

                                                                                                      
BASES 2016
 TEMA
Cales i platges de l'Alt Empordà
 PARTICIPANTS
El concurs serà de lliure participació.
 OBRES
L’autor podrà escollir qualsevol far sempre que estigui situat en algun poble costaner de l’Alt Empordà.
 Format: Les fotografies seran de mida 20 x 30 cm i hauran d’anar muntades en un paspartú de 40 x 50 cm, de color blanc i sense vidre.
 Tècnica: Podrà ésser en color o en blanc i negre
 Presentació: Les obres hauran de portar un pseudònim. A part es portarà un sobre tancat amb el mateix pseudònim, a l’interior del qual constarà el nom, DNI, adreça i telèfon de l’autor i s’hi haurà de fer constar el nom del lloc i el municipi on s'ha realitzat la fotografia. Les fotografies podran tenir una titulació.
Les fotografies no podran ser manipulades digitalment amb aplicacions específiques que alterin la realitat.
 Nombre: Es podran presentar fins a dues obres per autor.
 TRAMESA
Les fotografies s’hauran de presentar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, al carrer Nou, número 48 de Figueres, per qualsevol mitjà (correu, missatger o personalment). Les despeses seran a càrrec del concursant. Les fotografies es presentaran en un sobre tancat que portarà la inscripció de XXI Concurs de fotografia de patrimoni de l’Alt Empordà.
 CALENDARI
La data màxima de lliurament serà el 30 de setembre de 2016. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en un acte que tindrà lloc el dia 8 de novembre a les 18 h al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, decurs del qual es lliuraran els premis. Les fotografies s’exposaran a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a partir del lliurament dels premis.
 JURAT
President
-El president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o persona en qui delegui.
 Vocals
-La consellera comarcal de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
-La consellera comarcal d’ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
-Persones expertes en el tema: un fotògraf i/o un tècnic en patrimoni cultural.
 Secretari
-La tècnica de cultura i ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Si la qualitat dels treballs presentat fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts.
Així mateix, el jurat qualificador estarà facultat per resoldre les incidències que no estiguin previstes en aquestes bases.
 PREMIS
Primer premi de 496,89 € i trofeu*
Segon premi de 248,44 € i trofeu*
Tercer premi de 124,22 € i trofeu*
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi. El premi s’haurà de recollir el dia del lliurament, en cas contrari s’entendrà que hi renuncia.
             *Aquesta quantitat se li haurà d'aplicar les reduccions corresponents que marca l'Agència Tributaria pel concepte "premis".
 PROPIETAT DE LES OBRES
Les fotografies guanyadores quedaran en propietat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el qual tindrà el dret de publicar-les. L’organització del concurs es compromet a fer constar el nom de l’autor sempre que es publiquin. La resta de fotografies seran retornades als seus propietaris un cop finalitzi l’exposició que es realitzarà a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al mes de novembre a partir de l’entrega de premis. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà guardarà les obres que no s’hagin passat a recollir fins al 31 de gener de l’any següent, després s’entendrà que l’autor renuncia a les fotografies presentades.
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Lloc de prestació
c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972514355
correu electrònic

Horari d'atenció
De 8h a 15h.