caenfrdees
NAVATA.png

Carta de Serveis

PREMIATS DEL CONCURS 2017

     1er Premi - Roser Llambrich

     2on Premi - Miquel Planells

     3er Premi - Eugeni Vallmajó

TEMA 2017
Fires, Festes i Tradicions de l'Alt Empordà
PARTICIPANTS
El concurs serà de lliure participació.
OBRES
L’autor podrà escollir qualsevol fira, festa o tradició sempre que sigui de l’Alt Empordà.
Format: Les fotografies seran de mida 20 x 30 cm i hauran d’anar muntades en un paspartú de 40 x 50 cm, de color blanc o negre, i sense vidre
Tècnica: Podrà ésser en color o en blanc i negre.
Presentació: Les obres hauran de portar un pseudònim. A part es portarà un sobre tancat amb el mateix pseudònim i a l’interior del qual constarà el nom, DNI, adreça i telèfon de l’autor i s’hi haurà de fer constar el nom del lloc i el municipi on s'ha realitzat la fotografia. Les fotografies podran tenir una titulació.
Les fotografies no podran ser manipulades digitalment amb aplicacions específiques que alterin la realitat.
Nombre: es podran presentar fins a dues obres per autor.
TRAMESA
Les fotografies s’hauran de presentar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, al carrer Nou, número 48 de Figueres, per qualsevol mitjà (correu, missatger o personalment). Les despeses seran a càrrec del concursant. Les fotografies es presentaran en un sobre tancat que portarà la inscripció de XXII Concurs de fotografia de patrimoni de l’Alt Empordà.
CALENDARI
La data màxima de lliurament serà el 30 de setembre de 2017. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en un acte que tindrà lloc el dia 24 d'octubre en el decurs del qual es lliuraran els premis. Les fotografies s’exposaran a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a partir del lliurament dels premis.
CRITERIS DE VALORACIÓ
JURAT
President: - El president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o persona en qui delegui
Vocals: - El conseller comarcal de cultura del consell comarcal de l’Alt Empordà
- La consellera comarcal d'ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
- Persones expertes en el tema: un fotògraf i/o un tècnic en patrimoni cultural
Secretari: - La Tècnica de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts.
Així mateix, el jurat qualificador estarà facultat per resoldre les incidències que no estiguin previstes en aquestes bases.
PREMIS
Primer premi de 496,89 € i trofeu *
Segon premi de 248,44 € i trofeu *
Tercer premi de 124,22 € i trofeu *
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.
El premi s'haurà de recollir el dia del lliurament, en cas contrari s'entendrà que hi renuncia.
PROPIETAT DE LES OBRES
Les fotografies guanyadores quedaran en propietat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, passaran a formar part del fons fotogràfic del Consell Comarcal, el qual tindrà el dret de publicar-les. L’organització del concurs es compromet a fer constar el nom de l’autor sempre que es publiquin. La resta de fotografies seran retornades als seus propietaris un cop finalitzi l’exposició que es realitzarà a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà el mes de novembre a partir de l’entrega de premis. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà guardarà les obres que no s’hagin passat a recollir fins al 31 de gener de l’any següent, després s’entendrà que l’autor renuncia a les fotografies presentades i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà procedirà a la seva destrucció.
La participació en el concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

* Aquesta quantitat se li haurà d'aplicar les reduccions corresponents que marca l'Agència Tributaria pel concepte "premis".

 
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972514355
correu electrònic

Horari d'atenció
De 8h a 15h.