Catalan English French German Spanish
FORTIA.png

 

finalitat

Fer efectiu el Decret 160/1996, que regula el servei de menjador, i que garantirà la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi algunes de les condicions següents:

  1. Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.
  2. Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial
 prestacions

-Gratuïtat del servei de menjador per als alumnes que han de desplaçar-se del seu municipi per inexistència de centres educatius públics. El servei de menjador inclou el menjar i la vigilància entre l’hora d’acabar les classes al matí i l’inici de les classes a la tarda.

-Ajuts parcials de menjador per a l’alumnat amb dificultats socioeducatives, d’acord amb les bases aprovades pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 adreçat a

Alumnes que cursen ensenyaments de caràcter obligatori i estan escolaritzats a la comarca de l’Alt Empordà.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Bases AIM aprovades.pdf)Bases AIM 16-17[BASES PER A LA CONCESSIÓ DEL MENJADOR GRATUÏT I DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER AL CURS 2016-2017.]5006 kB
Descarregar aquest arxiu (plec clausules particulars DEF.pdf)plec clausules particulars DEF.pdf[PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS]162 kB
Descarregar aquest arxiu (Plec preins tecniques DEF.pdf)Plec preins tecniques DEF.pdf[PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES]119 kB
Lloc de prestació
c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972514355
correu electrònic

Horari d'atenció
De 8h a 15h.