caenfrdees
ALBANYA.png

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1705 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  2. Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1438 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  3. Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1437 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Anunci de rectificació d'un edicte de licitació
  4. Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1206 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni de cooperació
  5. Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1239 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  6. Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1238 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  7. Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1237 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  8. Exercici: 2018 Bop: 30-0 Edicte: 1007 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació del conveni marc de col·laboració que es signarà amb ajuntaments de la comarca per a la realització de diversos tallers
  9. Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 1120 CONSEL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  10. Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 916 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança general reguladora dels preus públics referent a activitats de l'Àrea de Joventut i Esports per a l'any 2018
bop.jpg