caenfrdees
GARRIGAS.png

Carta de Serveis

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1010 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni de col·laboració
  2. Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 996 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de designació de càrrecs del Consell de Presidència
  3. Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 923 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'exposició pública d'un reglament
  4. Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 577 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts econòmics per a la participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l'Alt Empordà per a l'any 2019
  5. Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 4 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
  6. Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 3 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 18/11
  7. Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10684 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de l'expedient de creació del nou servei d'assistència tècnica als ajuntaments de la l'Alt Empordà
  8. Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10629 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de delegació de competències en matèria de recollida de residus especials o perillosos al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  9. Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10620 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de delegació de competències al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  10. Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10362 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
bop.jpg