Catalan English French German Spanish
CISTELLA.png

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2017 Bop: 154-0 Edicte: 6940 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del modificat d'un projecte
  2. Exercici: 2017 Bop: 154-0 Edicte: 6937 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'Alt Empordà
  3. Exercici: 2017 Bop: 152-0 Edicte: 6847 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de l'actualització de la relació de lloc de treball per a l'exercici 2017
  4. Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6826 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de les bases que han de regir la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca
  5. Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6733 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient relatiu al canvi de gestió indirecta a directa d'un servei públic
  6. Exercici: 2017 Bop: 133-0 Edicte: 5910 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  7. Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5983 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  8. Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5524 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  9. Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5041 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del nou Reglament sobre tractament de residus
  10. Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5014 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del nou Reglament d'ús i funcionament del control d'entrada de residus d'origen comercial o assimilables a urbans al Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà
bop.jpg