caenfrdees
BORRASSA.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4697 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la modificació d'uns convenis de delegació de competències per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
  2. Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4691 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  3. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4578 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de les bases per a la concessió d'uns ajuts
  4. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4570 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de les bases per a la concessió d'uns ajuts
  5. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4541 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
  6. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4532 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la incoació de l'expedient relatiu a una declaració de BCIL
  7. Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4472 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de declaració de BCIL
  8. Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4390 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la incoació d'un expedient de declaració de BCIL
  9. Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4372 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la modificació de les bases específiques, ANNEX 1 que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a selecció i posterior nomenament, amb caràcter temporal, de dos arquitectes en el marc del programa de posada en marxa del servei d'atenció als Ajuntaments de la Comarca (SAT) i posterior creació d'una borsa de treball
  10. Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4362 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Anunci d'aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball en la categoria de treballador/a social
bop.jpg