Catalan English French German Spanish
BIURE.png

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5041 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del nou Reglament sobre tractament de residus
  2. Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5014 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del nou Reglament d'ús i funcionament del control d'entrada de residus d'origen comercial o assimilables a urbans al Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà
  3. Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4689 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  4. Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4381 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
  5. Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4380 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça
  6. Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4272 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un projecte
  7. Exercici: 2017 Bop: 100-0 Edicte: 4215 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de formalització d'un contracte de subministrament
  8. Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4279 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  9. Exercici: 2017 Bop: 91-0 Edicte: 3777 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de formalització d'un contracte
  10. Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3741 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
bop.jpg