caenfrdees
AVINYONET.png

Carta de Serveis

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2867 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la incoació de l'expedient per a la declaració de BCIL de l'edifici del Casino l'Amistat de Cadaqués
  2. Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2803 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del Reglament d'ús dels espais de titularitat comarcal
  3. Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2771 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de l'esmena de la Relació de Llocs de Treball, per a l'exercici 2019, amb adequació de l'increment del 2,25% en el complement específic, en compliment del Reial Decret-Llei 24/2018, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic
  4. Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2761 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'una memòria justificativa
  5. Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2694 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació del Registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal
  6. Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2691 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la Política de Seguretat de la Informació i de dades personals
  7. Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2663 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de les directrius per a l'aplicació de la reserva del dret a participar en la contractació comarcal als centres especials d'ocupació i empreses d'inserció
  8. Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2629 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
  9. Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2702 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria del 18è Concurs comarcal de Cartells "Dia mundial sense tabac" - 31 de maig de 2019
  10. Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2539 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Anunci d'informació pública de les bases que regiran una convocatòria de subvencions
bop.jpg