Catalan English French German Spanish
GARRIGUELLA.png

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2017 Bop: 100-0 Edicte: 4215 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de formalització d'un contracte de subministrament
  2. Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4279 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  3. Exercici: 2017 Bop: 91-0 Edicte: 3777 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de formalització d'un contracte
  4. Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3741 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  5. Exercici: 2017 Bop: 83-0 Edicte: 3495 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria del Concurs de projectes per a la inclusió social de l'Alt Empordà 2017
  6. Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 2977 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del modificat d'un projecte
  7. Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 2975 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del modificat d'un projecte
  8. Exercici: 2017 Bop: 73-0 Edicte: 2936 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores del 16è concurs comarcal de cartells del "Dia Mundial Sense Tabac"
  9. Exercici: 2017 Bop: 73-0 Edicte: 2928 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni amb la Diputació de Girona per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis
  10. Exercici: 2017 Bop: 73-0 Edicte: 2927 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient relatiu al canvi de gestió indirecta a directa d'un servei públic
bop.jpg