caenfrdees
ELPORT.png

Carta de Serveis

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4286 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de delegació de competències de la Presidència a la Gerència
  2. Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 3963 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni de col·laboració
  3. Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 3932 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni de col·laboració
  4. Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 3930 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni de col·laboració
  5. Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 3921 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni de col·laboració
  6. Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 3900 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Anunci de convocatòria i bases que han de regir la creació d'una borsa de treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de telefonista recepcionista
  7. Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3687 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'acceptació de l'ajut del projecte EFA 156/16 projecte INTERREG V i aprovació del conveni de col·laboració per a la contractació d'assistència técnica externa per a la gestió del projecte Bicitranscat
  8. Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3672 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni de col·laboració
  9. Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3671 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni marc
  10. Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3348 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2018/02
bop.jpg