Catalan English French German Spanish
GARRIGAS.png

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2017 Bop: 45-0 Edicte: 1646 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Convocatòria i bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal de 2 peons d'oficis varis i 3 informadors/es de serveis socials en el marc del projecte "oficis per a la comunitat: noves oportunitats per sortir de la crisi"
  2. Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1020 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de les bases que regiran els premis del V Concurs de projectes per a la inclusió social a l'Alt Empordà per a l'any 2017
  3. Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 938 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per ocupar diversos llocs de treball i posterior creació d'una borsa de treball
  4. Exercici: 2017 Bop: 29-0 Edicte: 937 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Anunci d'aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir la creació d'una borsa de treball per cobrir les possibles vacants en la categoria d'auxiliar d'administració general
  5. Exercici: 2017 Bop: 25-0 Edicte: 756 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions comarcals per a l'exercici 2017 incloses en les Bases d'execució del pressupost de 2017
  6. Exercici: 2017 Bop: 17-0 Edicte: 337 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de correcció d'errades
  7. Exercici: 2017 Bop: 15-0 Edicte: 387 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  8. Exercici: 2017 Bop: 2-0 Edicte: 11047 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de les bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions comarcals per a l'exercici 2017 incloses en les Bases d'execució del pressupost de 2017
  9. Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11205 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aixecament de la suspensió de la tramitació d'un expedient de contractació
  10. Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11171 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2017
bop.jpg