caenfrdees
ESPOLLA.png

Carta de Serveis

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10362 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
  2. Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10426 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
  3. Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10344 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública del pressupost general per a l'exercici 2019
  4. Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10156 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
  5. Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9993 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Mollet de Peralada
  6. Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9974 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
  7. Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9972 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió d'ajuts econòmics per a la participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l'Alt Empordà
  8. Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 9951 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu, per a la selecció d'un/a coordinador/a del Programa Treball i Formació 2018-2020
  9. Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 9926 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació del saldo inicial de drets i obligacions reconegudes en exercicis tancats
  10. Exercici: 2018 Bop: 221-0 Edicte: 9750 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte referent a l'organització del govern i l'administració en les diferents àrees del Consell Comarcal
bop.jpg