caenfrdees
CADAQUES.png

Carta de Serveis

BOP

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2018 Bop: 160-0 Edicte: 7335 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació inicial d'un conveni administratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  2. Exercici: 2018 Bop: 160-0 Edicte: 7329 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la modificació de l'annex 1 del model d'addenda d'un conveni aprovat en data 23 de gener de 2018, de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
  3. Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7327 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte de licitació
  4. Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7297 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança de transparència i administració electrònica
  5. Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7022 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte executiu
  6. Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7020 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte modificat
  7. Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6497 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ Edicte d'informació pública de l'adhesió al conveni marc del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la construcció del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà
  8. Exercici: 2018 Bop: 136-0 Edicte: 6281 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni de col·laboració
  9. Exercici: 2018 Bop: 134-0 Edicte: 6168 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de l'acord d'incoació de l'expedient relatiu a la declaració de BCIL de l'Edifici del Marítim Bar de Cadaqués
  10. Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5792 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
bop.jpg