caenfrdees
CAPMANY.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5589 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Projecte Tècnic Compartit de Joventut per a l'any 2018
  2. Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5186 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un conveni
  3. Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 5001 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria del XXIV Concurs de Fotografia i II a Instagram del Patrimoni de l'Alt Empordà 2019
  4. Exercici: 2019 Bop: 116-0 Edicte: 4759 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la denúncia d'un conveni de col·laboració
  5. Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4697 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la modificació d'uns convenis de delegació de competències per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
  6. Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4691 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  7. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4578 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de les bases per a la concessió d'uns ajuts
  8. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4570 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de les bases per a la concessió d'uns ajuts
  9. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4541 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
  10. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4532 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la incoació de l'expedient relatiu a una declaració de BCIL
bop.jpg