caenfrdees
CAPMANY.png
FITXA DE SOL•LICITUD PER ACTIVITAT
ACTIVITAT SOL·LICITADA

* El Consell Comarcal es fa responsable únicament d'aquelles activitats que organitza directament. La resta d'activitats són responsabilitat de l'entitat que les oferta directament.

Sempre rebrà una trucada o un correu electrònic per confirmar l’activitat. En cas de no ser així, asseguris que la seva sol•licitud hagi estat gestionada. El termini màxim de presentació de sol•licituds serà el 26 d'octubre de 2018.