caenfrdees
ALBANYA.png

Carta de Serveis

Twitter Joventut

 

El projecte contempla la contractació de 5 tècnics de joventut que són els responsables d'aplicar les polítiques juvenils de 26 municipis de l'Alt Empordà i sota la supervisió del coordinador comarcal i dels distints referents polítics. Dissenyen, redacten i executen els plans locals de joventut i el conjunt de programes, projectes i demés actuacions juvenils que se'n deriven.

Tenen dedicacions horàries diferents a cada municipi i realitzen el seguit de tasques compromeses i marcades pel conveni de col·laboració entre els ajuntaments adscrits i el Consell Comarcal. Aquests poden optar pel format de Projecte Tècnic Jove o pel de Projecte Dinamització Jove, que porten implícits unes condicions econòmiques i unes responsabilitats d'acció que influeixen a l'hora de desenvolupar aquest projecte.

 

Projecte Tècnic Jove
 • Coordinar-se amb el referent polític del municipi així com amb els altres professionals que el puguin ajudar a optimitzar la seva tasca.
 • Dissenyar, planificar i donar suport a les actuacions juvenils que es desenvolupen.
 • Assumir directament la dinamització i suport als joves i/o entitats del territori en aquells municipis que no disposin d'aquesta figura i dins de la jornada laboral pactada.
 • Dissenyar, elaborar, executar i avaluar el Pla local de Joventut i el corresponent Projecte d'Actuació.
 • Gestionar i fer el seguiment de la subvenció de la Direcció General de Joventut o d'altres que s'hagin pogut demanar.
 • Oferir informació i assessorament entorn als diferents eixos juvenils.
 • Fomentar la participació, l'autonomia juvenil i l'associacionisme.
 • Promoure els diferents serveis i propostes que s'ofereixen des de l'àrea de Joventut.
 • Assistir a les reunions de coordinació, de la Taula Comarcal de Joventut i de la Xarxa de Professionals de Joventut de Girona.

 

Projecte Dinamització Jove
 • Coordinar-se amb el referent polític del municipi així com amb els altres professionals que el puguin ajudar a optimitzar la seva tasca.
 • Suport puntual en la realització d'activitats al municipi (un màxim de 3 anuals).
 • Oferir informació i assessorament entorn als diferents eixos juvenils.
 • Fomentar la participació, l'autonomia juvenil i l'associacionisme.
 • Dissenyar, elaborar i avaluar el Pla local de Joventut i el corresponent Projecte d'Actuació.
 • Gestionar i fer el seguiment de la subvenció de la Direcció General de Joventut o d'altres que s'hagin pogut demanar.
 • Promoure els diferents serveis i propostes que s'ofereixen des de l'àrea de Joventut.
 • Assistir a les reunions de coordinació, de la Taula Comarcal de Joventut i de la Xarxa de Professionals de Joventut de Girona.

 

Les cinc zones es distribueixen de la següent forma:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
situacio4.jpg
Lloc de prestació

Oficina Comarcal de Serveis a la Joventut
C/ Anicet de Pagès, 2
17600 Figueres
Tel. 972673728
correu electrònic

Horari
Matí:
dilluns a divendres, 9-14 h.
Tarda:
dilluns a divendres, 16-18 h.

Horari estiu
1 juliol a 31 d'agost
dilluns a divendres, 9-14 h.