caenfrdees
FORTIA.png

Carta de Serveis

A partir del 31 de Desembre I amb la durada d’un any s’inicia, des de l’Oficina Jove, el Programa Referents d’Ocupació Juvenil, amb la contractació de dues tècniques referents d’ocupació juvenil per a la comarca de l’Alt Empordà.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya promou aquest nou programa, en el marc de la Garantia Juvenil, amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, mitjançant unes unitats especialitzades en ocupació juvenil.

A través del treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen des d’aquestes unitats, es pretén oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o social de cadascú, vetllant perquè tots els i les joves puguin continuar el seu procés formatiu o inserir-se al mercat laboral.

En aquesta línia, es duran a terme les accions següents:

  • Intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament a les persones joves.Actuacions desenvolupades amb professionals de centres educatius, i/o d'altres subjectes sociolaborals, com entitats formatives, serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació de les persones joves d'un territori.
  • Les persones destinatàries del Programa referent d’ocupació juvenil són els i les joves d’entre 16 i 29 anys i específicament aquells amb especials vulnerabilitats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

El SOC subvenciona les unitats especialitzades d’ocupació juvenil, de forma cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil I El Fons Social Europeu. El FSE inverteix en el teu futur.

La Normativa que regula l’edició del programa és la següent:

Ordre TSF/200/2018, de 29 de Novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent d’Ocupació Juvenil.

Resolució TSF/2881/2018, de 4 de Desembre per la qual s’obre la convocatòria, per l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’Ocupació Juvenil

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
situacio4.jpg
Lloc de prestació

Oficina Comarcal de Serveis a la Joventut
C/ Anicet de Pagès, 2
17600 Figueres
Tel. 972673728
correu electrònic

Horari
Matí:
dilluns a divendres, 9-14 h.
Tarda:
dilluns a divendres, 16-18 h.

Horari estiu
1 juliol a 31 d'agost
dilluns a divendres, 9-14 h.