caenfrdees
CISTELLA.png

Carta de Serveis

Conveni de col·laboració entre el Consorci de Localret i la Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades)

 

Conveni 

El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals els Consells comarcals del Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà, La Selva i l'Alt Empordà, i pels municipis de les esmentades comarques que vulguin adherir-s'hi i el Consorci Localret portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), mitjançant la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d'homologació realitzat pel Consorci Localret, i conjuntament amb tots aquells ens locals que s'hi adhereixen a fi d'obtenir un benefici tant tècnic i de gestió de procediments com econòmic. 

 Objectius 

Millora i especialització dels serveis de telecomunicacions. Adequació a les necessitats de les administracions locals i a un futur creixement. Transparència en tot el procés de negociació i contractació dels serveis. Estalvi en les factures dels serveis de telecomunicacions. Estabilitat en les factures de telecomunicacions. Negociació directa amb els operadors com a "grans clients". Homogeneïtat dels serveis de telecomunicacions de tots els ens locals, independentment de la seva dimensió. Reinversió de l'estalvi en serveis de telecomunicacions. 

 Com ho fem? 

Mitjançant la contractació centralitzada, conforme a l'acord marc d'homologació realitzat pel Consorci Localret, establint tres lots: 

 

 • Lot 1 - serveis de veu, que inclou: línies, tràfic de veu, centraletes, manteniment.

Empreses homologades: 

 • CABLEUROPA, S.A.U.  (Ono)
 • FRANCE TELECOM ESPAÑA, S..A.
 • IBERBANDA, S.A.
 • ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONS, S.A.
 • TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.
 • VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

 

 • Lot 2 - serveis de mobilitat de veu i de dades.

Empreses homologades:

 • FRANCE TELECOM ESPAÑA, S..A.
 • TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.                                                   
 • VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

 

 • Lot 3 - serveis de connectivitat i accés a Internet.

Empreses homologades: 

 • CABLEUROPA, S.A.U.
 • FRANCE TELECOM ESPAÑA, S..A.                                                             
 • IBERBANDA, S.A.                                                                                          
 • ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONS, S.A.
 • TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.
 • VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
 Obligacions 

Les entitats destinatàries interessades en adherir-se als sistemes de contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) hauran de complir les següents obligacions:

Adherir-se al present conveni, que haurà d'aprovar l'òrgan local competent per contractar aquests tipus de serveis.

 • Formular la petició i facilitar totes les dades necessàries al Consell, per dur a terme els processos de contractació centralitzada que es derivin d'aquest conveni. 
 • Aprovar l'autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o encàrrecs que hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre la corresponent acreditació de la intervenció, la qual s'haurà d'adjuntar a la petició pròpiament dita.
 • Aprovar la disposició de despesa i emetre la corresponent acreditació, després que Localret dugui a terme l'adjudicació, a més de lliurar-li còpia a aquest als efectes del seu coneixement. 
 • Acceptar i assumir com a pròpies les obligacions contractuals corresponents a la fase d'execució del contracte, que es derivin de l'adjudicació.
 • Designar una persona de la seva organització per tal que exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb el Consell per al seguiment del contracte i, per tant, serà l'interlocutor entre l'entitat destinatària i el Consell.
 • Les incidències que es puguin produir, tant durant la fase d'adjudicació com durant l'inici de l'execució dels contractes adjudicats dins d'aquests sistemes de contractació centralitzada, hauran de ser canalitzats a través del Consell o directament al Consorci Localret.
 • Els problemes i conflictes que, durant l'execució, puguin sorgir amb el contractista per al compliment del contracte, seran resolts per cadascuna de les entitats destinatàries afectades. 
 Adhesió

Final del període per rebre la documentació al Consell Comarcal de l'Alt Empordà 15/6/2013

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
correu electrònic

Horari d'atenció
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.