caenfrdees
BORRASSA.png

Carta de Serveis

Què és?

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

CÈDULA D’HABITABILITAT DE PRIMERA OCUPACIÓ (habitatge nou) (PDF adjunt)

La cèdula s’anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

 • ·l'adreça de l'habitatge
  ·la superfície útil
  ·les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
  ·el seu llindar màxim d'ocupació

 

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

En els casos de nova ocupació verifica que s'hagi acreditat el compliment del control de qualitat.

És imprescindible per poder donar-se d'alta dels serveis d'aigua, gas i electricitat.

 A qui va dirigit?

Al promotor de l'habitatge, el propietari, l'administrador o un representant autoritzat.

 
 

CÈDULA D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ (habitatge usat)

La cèdulas’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
Les dades que consten a la cèdula són:

 • ·l'adreça de l'habitatge
 • ·la superfície útil
 • ·les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
 • ·el seu llindar màxim d'ocupació

 

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

 A qui va dirigit?

 A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

 

Per més informació:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.126)
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous de 9h a 14h.