caenfrdees
CABANES.png

 

Què és?

Són ajuts per garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecària. Aquestes prestacions econòmiques són a fons perdut, de caràcter personal i s'atorguen en situacions d'especial urgència.

Consisteix en un ajut a persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització del préstec hipotecari amb ingressos baixos o moderats.

La finalitat principal de les prestacions és deixar sense efecte l'acció de desnonament judicial per impagament del lloguer, o d'embargament de l'habitatge per impagament de quotes hipotecàries, i possibilitar la permanència continuada de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència a l'habitatge.

 
A qui va dirigit?

 A persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització del préstec hipotecari, amb ingressos baixos o moderats.

 
On presentar les sol·licituds?

Des de l’Oficina Local d’Habitatge, es realitza la recollida de documentació i derivació a la l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 
Quina és la documentació necessària?
  • Sol·licitud de prestacions d’especial urgència. (PDF adjunt)
  • Full bancari.(PDF adjunt)
  • Documentació annexa a la Sol·licitud. (PDF adjunt)
 
Per més informació:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Lloc de prestació
c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.126)
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous de 9h a 14h.