caenfrdees
BORRASSA.png

Carta de Serveis

Què és?

Es un ajut econòmic a fons perdut d’import entre 20 i 240€ mensuals per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere.

Aquesta prestació va dirigida a les persones que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer (prestació aprovada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'any 2011) poden gaudir-ne l'any en curs si continuen complint els requisits.

L'acreditació del compliment dels requisits es fa amb la presentació del model normalitzat de la sol·licitud i de la documentació corresponent requerida.

Aquesta prestació és incompatible amb la prestació de la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE per a joves entre 22 i 30 anys) i amb les prestacions econòmiques d’especial urgència.

Terminis de presentació per l'any 2018: Del 29/01/2018 al 02/03/2018 (ambdòs inclosos)

Per més informació:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.421 i 423)
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous de 9h a 14h.