Catalan English French German Spanish
SANTMORI.png

 

L’àrea de recursos humans té com a principal raó de ser la organització, gestió i planificació del seu personal. Així mateix, concreta i executa les estratègies i procediments del Consell Comarcal en matèria de personal.

Vol ser una àrea eficaç, eficient i àgil en la gestió pública, d’acord amb les directrius de la Corporació per tal d’aconseguir un funcionament eficient i objectiu per al ciutadà i per al personal que formem aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Els models de sol·licitud que podeu descarregar-vos des d’aquest lloc tenen efectes informatius en cas que s’hagin de tramitar es podran presentar al Registre general d’entrada de la nostra corporació (horari: de dilluns a divendres de les 9-14h), a través de la seu electrònica o d’acord amb l’ establert a la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu Comú.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Lloc de prestació
c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.194)
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.