caenfrdees
CABANES.png

Carta de Serveis

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Psicòleg SEAIA i dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A1

TITULACIÓ REQUERIDA: Grau en psicologia o equivalent.

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

 Convocatòria i Bases BOP

  • Instància  (presentació instàncies del 31/08/2018 al 19/09/2018 ambdós inclosos)
  • 16/10/2018 Decret admesos / exclosos
  • 30/10/2018 Resultats prova català
  • 02/11/2018 llista definitva admesos /exclosos
  • 07/11/2018 Resultats tercer exercici primera prova
  • 13/11/2018 Resultats tercer exercici primera part coneixements teòrics i segona part coneixements pràctics
  • 15/11/2018 RESULTATS FASE OPOSICIÓ
  • 26/11/2018 RESULTATS FINALS PROCÉS SELECTIU
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn