GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

 

Serveis de promoció de l'autonomia i atenció a la dependència

Serveis orientats a cobrir les necessitats de les persones dependents i complir els requisits fixats per Llei de Dependència.

Servei d'ajuda a domicili (SAD social)

Servei integral i de suport orientat a persones i famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats elementals de la vida quotidiana.

Servei d'ajuda a domicili (SAD dependència)

Servei que es presta a les persones beneficiàries d'acord amb les accions de desplegament de la Llei de dependència.

Servei de Teleassistència domiciliària

Servei que facilita cobertura a les persones residents i empadronades a la comarca que viuen soles i que es troben en una situació de fragilitat o tenen patologies mèdiques de risc. Garanteix la comunicació permanent les 24 hores amb una central de control i ofereix també altres recursos (unitat mòbil i detectors de seguretat a la llar).

Servei d'Ajudes Tècniques a domicili

Servei que ofereix un conjunt d’aparells i equips ortopèdics així com assessorament sobre barreres arquitectòniques a la llar, per facilitar un major grau d'autonomia a les persones dependents en les seves activitats diàries.

Subvencions per al transport de les persones amb discapacitat, mobilitat i autonomia reduïdes

Línia de subvencions destinada a donar suport al finançament del transport de les persones amb diversitat funcional, mobilitat i autonomia reduïdes.

Servei d'atenció psicològica per a persones amb dependència i suport als cuidadors

Servei de suport psicològic i emocional a domicili per millorar la qualitat de vida de les persones amb demència i/o altres dependències, dels seus cuidadors/es i de la família.

Grups de suport per a familiars cuidadors de persones amb dependència

Grups d’ajuda mútua orientats a millorar la qualitat de vida de les persones dependents i els seus familiars.

Servei de prevenció i promoció de la salut: tallers de memòria i gimnàstica

Servei que s’ofereix als ajuntaments per fomentar la promoció de la salut i un envelliment actiu de la població major de 60 anys de la comarca.

Programa Àncora de prevenció comunitària de situacions d’aïllament i solitud.

Programa orientat a detectar i prevenir les situacions d'aïllament de les persones grans que viuen soles i evitar situacions de risc social en municipis amb indicadors d’envelliment elevats.

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
2a. Planta
17600 Figueres
Tel. 972522000
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.