ORDIS.png

Carta de Serveis

 

Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

Equip pluridisciplinar i especialitzat que vetlla pel benestar i el desenvolupament adequat dels infants i adolescents de la comarca. La seva funció és la protecció dels menors que es troben en un ambient familiar i/o social que dificulta el seu desenvolupament personal, familiar i social.

Servei d'integració en famílies extenses (SIFE)

Servei que forma part del programa "La meva família m'acull" de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, que dóna suport a les famílies acollidores extenses de l'Alt i el Baix Empordà.

Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE L'Albera)

Servei especialitzat ubicat a Figueres que consta de 16 places residencials per a infants i adolescents entre 2 i 18 anys tutelats per la Generalitat, del qual el Consell Comarcal n'és el titular.

Serveis d’intervenció socioeducativa per a famílies (SIS)

 

Espai Menuts

Servei d'atenció i acompanyament a les famílies amb infants de 0-3 anys, que ofereix als pares i mares suport a la criança i educació dels seus fills/es. Promou accions preventives i de suport al nucli familiar per potenciar les funcions parentals i reduir possibles situacions de risc.

Creixem Junts

Servei que ofereix un espai psicoeducatiu individual de suport als pares i mares per reforçar i afavorir el desenvolupament i l'exercici de la parentalitat.

Espai de Formació per a Famílies (EFF)

Servei psicoeducatiu de suport a pares i mares que té com a objectiu prioritari reforçar les relacions amb els seus fills/es, per afavorir el desenvolupament i l’exercici de la parentalitat positiva i garantir al màxim el desenvolupament dels infants.

Serveis Socioeducatius de Prevenció Diürna (CRACS)

Espai que ofereix suport educatiu i emocional als infants de 6 a 12 anys orientat a reforçar el seu benestar emocional, l’adquisició d’aprenentatges i els lliure desenvolupament de la seva personalitat.

Servei de Suport Familiar Especialitzat (SSFE)

Servei d'intervenció socioeducativa que ofereix suport i orientació individual a domicili a aquelles famílies amb infants d’entre 0 i 12 anys, en les quals és estratègic reforçar les seves funcions parentals.

Servei d'Intervenció Familiar Itinerant (SIFI)

Servei educatiu de suport a domicili per a famílies amb adolescents, per donar resposta i acompanyar situacions en què hi ha dificultats per atendre adequadament els i les adolescents o hi ha conflictes en la relació pares/mares i fills/es.

Serveis d’atenció psicològica per a infants i adolescents

 

Servei d'Atenció Psicoterapèutica a la Infància (SAPI)

Servei d'atenció terapèutic per a infants de 6 a 12 anys per reforçar el seu benestar emocional i capacitats resilients.

Servei d'Atenció Psicològica a l'Adolescència (GENNEP)

Servei de suport psicològic per a adolescents de 12 a 18 anys que pateixen o hagin patit situacions de violència física, psicològica i/o sexual en entorns familiars, escolars i/o de parella.

Servei de Prevenció de Conductes Addictives i VIH

Servei preventiu d'atenció i orientació per a infants i adolescents que presenten conductes addictives (tòxics, pantalles, joc online...), que ofereix assessorament i acompanyament a les famílies en les problemàtiques que hi estan associades.

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
2a. Planta
17600 Figueres
Tel. 972522000
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.