GARRIGAS.png

Carta de Serveis

ÀREA: EDUCACIÓ PER LA SALUT
CURS AL QUAL VA DESTINAT: 1R ESO I 2N ESO
TIPUS D' ACTIVITAT: TALLER/DINÀMICA DE GRUP D'APLICACIÓ A L'AULA O EN LÍNIA
OBJECTIUS : Comprendre el concepte de pressió de grup i mostrar com superar-lo fent ús  de l'assertivitat i de diferents tècniques de comunicació.Reflexionar sobre els processos de presa de decisions en situacions de grup i la influència en l'inici i el manteniment del consum de drogues. Identificar diferents situacions de pressió, tant de grup com individuals, i adonar-se de la manera en què les intencions individuals, explícites o implícites, poden afectar a les decisions de grup. Reflexionar sobre qüestions sobre l'aprofitament del temps d'oci o el consum de drogues.
DESCRIPCIÓ DE L' ACTIVITAT: Sota Pressió  és un programa universal de prevenció de les drogodependències dissenyat per facilitar el treball educatiu amb els grups d'adolescents al voltant  de la pressió de grup, l'assertivitat i la presa de decisions. Les pressions dels amics i companys són un dels factors sovint implicat en el consum de drogues i en altres conductes problemàtiques o de risc durant l'adolescència. Aquest programa proposa diverses activitats, que partint de situacions properes, faciliten treballar alguns aspectes de la vida en grup. La finalitat és provocar la reflexió dels participants en relació a la seva manera de prendre decisions dins el grup d'iguals. Les dinàmiques que es proposen reclamen una participació activa dels i les adolescents per promoure que prenguin decisions importants de la seva vida amb responsabilitat, llibertat i autonomia.
DURACIÓ: 1 HORA VISITA EXPOSICIÓ +1 HORA ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA D'APLICACIÓ A L'AULA O EN LÍNIA
CONTACTE: Coordinació Serveis Intervenció Socioeducativa 972 67 70 50 http://www.pdsweb.org/sota-pressio/
ORGANIZA: Programa Comarcal de Prevenció de Conductes Addictives
OBSERVACIONS: Visita a l’exposició: preferiblement de forma organitzada i en grups de màxim 25 persones. 
COST: GRATUÏT. Els tallers estan pensats per grup- classe i la realització estarà subjecte al volum de la demanda.
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.