CADAQUES.png

Carta de Serveis

consultes de consum presencials o telefòniques

cal concretar cita prèvia al telèfon 972 50 30 88 (dilluns, dimecres i dijous de 9h a 13:30h)

 

Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta per via electrònica

ho podeu fer al següent enllaç:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

 

  Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta presencialment al registre

ho podeu fer al següent enllaç:

https://citaprevia.gestorn.com/altemporda/

Quins són els meus drets bàsics com a persona consumidora?
  • Dret a la protecció contra els riscos que puguin afectar la meva salut o seguretat.
  • Dret a la protecció dels meus legítims interessos econòmics i socials.
  • Dret a la informació i l’educació en matèria de consum. En concret, dret a la informació correcta sobre els diferents productes o serveis, per tal de facilitar-ne l’ús, el consum o el gaudi adequats.
  • Dret a la representació, la consulta i la participació en el procediment d’elaboració de la normativa que m’afecti directament com a persona consumidora.
  • Dret a la protecció jurídica i a la reparació dels danys i perjudicis soferts.
  • Drets lingüístics.

Com els puc exercir?

Informant-me
La informació prèvia és bàsica abans de realitzar qualsevol acte de consum i ens ajudarà a evitar conflictes i a defensar millor els nostres drets.

Reclamant
Si vull obtenir una compensació econòmica o la reparació dels danys i perjudicis soferts, un cop sorgit el conflicte de consum.

Denunciant
Si vull que l’Administració intervingui per tal d’evitar un perjudici general, davant d’una conducta que considero que infringeix la normativa de consum.

Presentant una queixa
Si vull posar el fet en coneixement de l’administració, davant d’una conducta que no infringeix la normativa de consum, però que considero que hauria de canviar per tal de ser millor atès com a  persona consumidora.

Com m’ajudaran a exercir-los els serveis de consum?

Donant-me informació
Els serveis de consum m’informaran sobre tots aquells temes que m’afecten com a persona consumidora, com ara les garanties en la compra-venda, l’habitatge, els serveis de telefonia, l’etiquetatge, els subministraments bàsics, la publicitat enganyosa, la reparació de béns, etc...

Amb la mediació
Un cop sorgit el conflicte, els serveis de consum m’ajudaran a obtenir una compensació econòmica o la reparació dels danys i perjudicis soferts duent a terme una mediació, que és un procediment senzill, ràpid i gratuït a través del qual les parts arriben per elles mateixes a un acord per tal de trobar una solució amistosa al conflicte.

Amb l’arbitratge
L’arbitratge és un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, amb caràcter vinculant i executiu i de manera ràpida i gratuïta, els conflictes de consum.

Amb la inspecció
La inspecció de consum investiga les possibles infraccions comeses per les empreses en matèria de disciplina de mercat i de defensa de les persones consumidores i usuàries.

Imposant sancions

Si es comprova que l’empresa ha comès una infracció en matèria de disciplina de mercat i de defensa de les persones consumidores i usuàries, se li pot imposar una multa.

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.