ALBANYA.png

Carta de Serveis

Revisions del gas natural i butà.

 

Tingueu cura de les revisions del gas:

 • Desconfieu de les visites inesperades d'empreses instal·ladores de gas que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió del gas butà o del gas natural, si no heu sol·licitat expressament i prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses corresponents.
 • Demaneu que qui us faci la revisió s’acrediti com a empresa instal·ladora de gas inscrita al RASIC (per verificar si una empresa està inscrita al RASIC podeu consultar aquest enllaç: infoNORMA: empreses instal·ladores).
 • No us sentiu pressionats, reflexioneu i no us precipiteu i, davant el dubte, si us ofereixen la revisió del gas natural, consulteu amb la vostra empresa subministradora ja que només aquesta és la que ha de fer el control de seguretat de les instal·lacions i aparells.
 • Si us ofereixen la revisió del gas butà, i no és una empresa de confiança que vosaltres heu contractat prèviament, no obriu la porta de casa vostra.

Pel que fa al gas butà i la revisió periòdica, sapigueu que:

 • La revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà s'ha de fer cada 5 anys.
 • La persona titular és qui ha de sol·licitar a una empresa instal·ladora de gas de confiança la revisió reglamentària. Si no coneixeu cap empresa instal·ladora de gas, sol·liciteu informació als gremis d'instal·ladors.
 • Heu de tenir cura de la realització de la revisió periòdica per part d'una empresa instal·ladora de gas degudament inscrita al RASIC, demaneu-li un pressupost detallat i complet abans de la realització del servei. Les empreses han de tenir a disposició dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la mà d'obra, dels transports i/o desplaçaments i de qualsevol altre servei ofert.
 • Si algú us ofereix fer la revisió, abans de deixar entrar algú a casa vostra, demaneu-li primer el nom o NIF com empresa i consulteu si està inscrita a Infonorma
 • No és obligatori que signeu cap contracte de manteniment amb una empresa.
 • Compareu preus.
 • El tub flexible s'ha de canviar quan caduca i el regulador quan s'ha fet malbé.
 • Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola bombona connectada per un tub flexible no necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, la persona titular o usuària ha de tenir en bon estat d'ús l'aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l'envàs i tub flexible). És molt important que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta l'aparell i que el reemplaceu abans que caduqui. Els reguladors acoblats a l'envàs no tenen caducitat.
 • Quan l'instal·lador autoritzat hagi realitzat la revisió, enganxarà un adhesiu que n'acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un certificat de revisió al propietari, guardeu-lo!
 • La revisió periòdica es pot pagar amb qualsevol mitjà que acordin el consumidor i l’empresa instal·ladora.

Pel que fa al gas natural i la inspecció periòdica, sapigueu que:

 • L'empresa subministradora de gas natural està obligada a fer una inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats.
 • Es realitza cada 5 anys per persones acreditades per l'empresa distribuïdora del gas.
 • Té un cost econòmic a càrrec de la persona titular de la instal·lació, es tracta d'un import fixat en la Resolució ECF/969/2007, de 2 de març, per la qual es fixa l'import de les inspeccions periòdiques de gas.
 • L'empresa subministradora de gas natural ha de comunicar als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.
 • També inspecciona les instal·lacions comunes de la finca.
 • Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar la propera.
 • La Inspecció periòdica genera el certificat d'inspecció, que us lliurarà la persona que ha realitzat la inspecció, i que té una validesa de 5 anys. Guardeu-lo.
 • Aquestes inspeccions es cobren únicament a la factura de subministrament.

Pel que fa al manteniment de les calderes de calefacció, sapigueu que:

 • El propietari o usuari de la caldera està obligat a demanar el manteniment a una empresa mantenidora o instal·ladora.
 • Si la caldera és de calefacció i aigua calenta sanitària aquest manteniment s’ha de fer cada 2 anys
 • No hi ha obligació de tenir un contracte de manteniment; no obstant això, si ja teniu un contracte de manteniment, aquest us servirà quan sigui el moment.
 • Els preus són lliures, demaneu un pressupost previ.
 • Les empreses que es dediquen a la instal·lació i manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària han d'estar inscrites, en el RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) i en el Registre d'empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (REITE).
 • L'empresa instal·ladora-mantenidora que realitzi el manteniment, col·locarà una etiqueta autoadhesiva en un lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació i l'emplenarà amb les dades corresponents. També lliurarà el certificat de manteniment.

En tots els casos recordeu que:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.