AGULLANA.png

Carta de Serveis

consultes de consum presencials o telefòniques

cal concretar cita prèvia al telèfon 972 50 30 88 (dilluns, dimecres i dijous de 9h a 13:30h)

 

Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta per via electrònica

ho podeu fer al següent enllaç:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

 

  Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta presencialment al registre

ho podeu fer al següent enllaç:

https://citaprevia.gestorn.com/altemporda/

L’Agència Catalana del Consum ha detectat un augment en les consultes relacionades sobre els serveis que presten les clíniques dentals i sobre els drets de les persones consumidores que acudeixen a aquests establiments.


Per aquest motiu, us informem del següent:

Les clíniques dentals han d’estar registrades com a centres autoritzats per la Generalitat de Catalunya i el número de registre de les clíniques dentals ha de figurar en lloc visible en la documentació del centre i en la seva publicitat.

Podeu buscar-les a: http://canalsalut.gencat.cat/, dins l’apartat Cercador de centres trieu > Centres autoritzats i especifiqueu:
 Tipus centre: extrahospitalaris
 Cartera de serveis: Finalitat del Centre
 Descripció: Clíniques Dentals.Teniu dret a: 

1. Conèixer el nom i la titulació dels professionals sanitaris que us atenguin. La clínica dental ha de comptar amb un responsable sanitari. El centre us n'ha de facilitar les dades.

2. Rebre informació sanitària, de manera comprensible i adequada a les vostres necessitats.

3. Demanar i obtenir informació sobre les vostres històries clíniques. 

4. Rebre un pressupost per escrit o per altres mitjans que n’acreditin fefaentment l’autoria, on ha de constar almenys:

 • el nom o raó social de la clínica dental, el seu número de registre sanitari, el NIF i l’adreça
 • les operacions que s’han de dur a terme, l’import, la data i el termini de validesa del pressupost 
 • la data d’inici i durada prevista de realització del servei i la signatura d’una persona responsable de la clínica dental 
 • data de l’acceptació o rebuig del pressupost amb espais per signar.

5. Rebre la factura, el rebut o el justificant dels pagaments efectuats on consti, almenys:

 • el nom o raó social de la clínica dental, NIF i adreça
 • els conceptes del servei amb indicació del preu, l’import total i els impostos/taxes aplicables. 
 • la data i, si escau, el temps de garantia del tractament en els termes indicats en el full de consentiment informat que hagi signat el pacient.Tingueu en compte que:

6. Cal llegir atentament el full de consentiment informat que haureu de signar abans de cada tractament i on us han d’informar de les característiques del tractament que rebreu i de les seves possibles conseqüències. 

7. El pressupost no acceptat es pot cobrar si n'heu estat informats expressament.

8. L’import a pagar no pot sobrepassar el que us han indicat en la informació proporcionada.

9. Si el tractament ha estat finançat amb un crèdit al consum vinculat, és a dir, facilitat per la mateixa clínica dental:

 • Teniu 14 dies per exercir el dret de desistiment, des de l’acceptació del crèdit.
 • L’incompliment del tractament per part de la clínica dental comporta l’anul·lació del finançament.

10. Cal conservar tota la documentació del tractament: publicitat, pressupostos, contracte, factures, nom i titulació dels professionals sanitaris, documentació sanitària, etc.

11. La garantia del servei, dels productes utilitzats en els tractaments i dels tractaments rebuts és la que correspongui d’acord amb la naturalesa dels serveis, productes i tractaments, de conformitat amb la normativa sanitària i els termes del consentiment informat.

12. D’acord amb la normativa vigent els higienistes dentals podran, com a ajudants i col•laboradors dels facultatius mèdics i odontòlegs, realitzar les funcions:

 • Aplicar fluorurs tòpics en les seves diferents formes.
 • Col·locar i retirar fils retractors.
 • Col·locar segelladors de fissures amb tècniques no invasores.
 • Realitzar el poliment d'obturacions eliminant els seus eventuals excessos.
 • Col·locar i retirar el dic de goma.
 • Eliminar càlculs i tincions dentals i realitzar raspats i poliments.


Com reclamar
 

 • Totes les clíniques dentals han de tenir Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a disposició dels usuaris.
 • La clínica dental té un termini d’1 mes per donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes. Si la resposta no és satisfactòria, podeu formalitzar la reclamació a l’Organisme de Consum que us correspongui:Enllaços d’interès:I si teniu dubtes:

 • Telefoneu al 012:

  Truqueu al 012
 • O envieu-nos la vostra consulta en línia:

  Com fer una consulta
 • Web de l’Agència Catalana del Consum: http://consum.gencat.cat.

Tornar a inici de pàgina

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.