GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

consultes de consum presencials o telefòniques

cal concretar cita prèvia al telèfon 972 50 30 88 (dilluns, dimecres i dijous de 9h a 13:30h)

 

Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta per via electrònica

ho podeu fer al següent enllaç:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

 

  Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta presencialment al registre

ho podeu fer al següent enllaç:

https://citaprevia.gestorn.com/altemporda/null

 
Habitualment, la formalització d'una hipoteca comporta certes despeses com ara les del notari, les del Registre de la Propietat o l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. Ara bé, alguns contractes de préstec hipotecari imposen dins les condicions generals, de forma unilateral, l'obligació d'assumir aquestes despeses per part del consumidor.

No obstant això, la Sentència 705/2015 del Tribunal Suprem, de data 23.12.2015, va declarar abusiva, i per tant nul·la, la clàusula que imposa aquesta obligació en una hipoteca i obliga l'entitat financera a retornar l'import que va cobrar al consumidor pels conceptes de constitució d'hipoteca.

Per tant, per poder reclamar la devolució de les despeses esmentades, el primer que heu de fer és revisar l'escriptura de la vostra hipoteca per comprovar si hi teniu aquesta clàusula o una de similar:
· "Són de compte exclusiu de la part prestatària tots els tributs, comissions i despeses ocasionats per la preparació, formalització, esmena, tramitació d'escriptures, modificació (...) i execució d'aquest contracte, i pels pagaments i reintegraments derivats del mateix, així com per la constitució, conservació i cancel·lació de la seva garantia, essent igualment al seu càrrec les primes i altres despeses corresponents a l'assegurança de danys (...)".

Si hi constateu l'existència d'una clàusula com aquesta, us recomanem que seguiu les passes següents:

1. Adreceu-vos al Servei d'Atenció al Client (SAC) o al Defensor del Client (DEC) de l'entitat de crèdit on vau contractar el préstec hipotecari i reclameu la devolució de l'import de les despeses de formalització de la hipoteca (feu-ho de manera que en tingueu constància: mitjançant una carta certificada o un burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l'entitat, o per via electrònica amb la constància d'un número de reclamació de l'entitat).

Caldrà que aporteu còpia de:
- L'escriptura de la hipoteca.
- La carta de pagament de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.
- La factura del notari.
- La factura del Registre de la Propietat.

2. Si no us responen en el termini de 2 mesos, o bé la resposta no és satisfactòria, caldrà que us adreceu a una associació de consumidors o al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), per tal que us informin de la possibilitat d'acudir a la via judicial.

· El SOJ és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada del Departament de Justícia de la Generalitat. A Figueres, podeu adreçar-vos al SOJ (carrer Llers, número 13). Podeu sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres, de 10 a 13h trucant al telèfon 972 51 34 68.

 

Més informació

Model de reclamació de devolució de quantitats per despeses de formalització i impostos (Fitxer)
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.