NAVATA.png

Carta de Serveis

El govern estatal ha aprovat una nova normativa per la qual, de maig a setembre d'enguany, les empreses comercialitzadores d'electricitat duran a terme una regularització del preu cobrat per la llum en les factures del període comprès entre l'abril de 2014 i el desembre de 2016:

1. La regularització només afecta als consumidors d'energia elèctrica acollits al PVPC (tarifa regulada) entre l'1 d'abril de 2014 i l'1 de gener de 2017. Per tant, no afecta els clients del mercat lliure.

2. Les empreses informaran els clients mitjançant una carta que s'enviarà juntament amb la factura de la regularització. Per resoldre qualsevol dubte, contacteu amb la vostra comercialitzadora.

3. La regularització consisteix a tornar a calcular els costos de comercialització (atenció al client, contractació, gestió de factures, etc.) del PVPC, segons els imports que estableix la nova normativa.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l’Agència Catalana del Consum informen als usuaris del subministrament elèctric que, d’acord amb la normativa vigent i en compliment de sentències judicials, es permet a les Comercialitzadores de referència d’energia elèctrica fer la Regularització de les factures de la llum del període comprès entre abril de 2014 i desembre de 2016, és a dir, de forma retroactiva, en relació amb els costos de comercialització del PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor).
Per quin motiu? Perquè un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va considerar insuficient el cost de comercialització del PVPC (tarifa regulada) per al període que va des d’abril de 2014 a desembre de 2016 i una Sentència del Tribunal Suprem va anul·lar la normativa que el regulava. Per això, el Govern ha aprovat una nova normativa amb un nou mètode de càlcul del cost de comercialització.
És legal la Regularització? Sí, atès que està emparada per la nova normativa que fixa un nou mètode de càlcul del cost de comercialització del PVPC (tarifa regulada):
  • Reial decret 469/2016, de 18 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel que s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.
  • Ordre ETU/1948/2016, de 22 de desembre, per la qual es fixen determinats valors dels costos de comercialització de les comercialitzadores de referència a incloure en el càlcul del preu voluntari per al petit consumidor d’energia elèctrica en el període 2014-2018.

Què és el “cost de comercialització” del PVPC? Es refereix als costos necessaris per realitzar l’activitat (atenció al client, contractació, gestió de factures...)
En què consisteix la Regularització? En tornar a calcular el cost de comercialització del PVPC (tarifa regulada) segons els imports que estableix la nova normativa per al període que va des d’abril de 2014 a desembre de 2016.
A qui afecta? Als consumidors d’energia elèctrica acollits al PVPC (tarifa regulada) en algun moment entre l’1 d’abril de 2014 i l’1 de gener de 2017. No afecta els clients del mercat lliure.
Com s’informarà a l’usuari? S’informarà a través d’una carta (veure models adjunts) que s’enviarà juntament amb la factura de la Regularització. Sota el concepte “Regularització del component associat al cost de comercialització per sentencies judicials”
En quantes factures es realitzarà la regularització completa? En tantes factures com consideri la comercialitzadora de referència, entre maig i setembre de 2017.
Com podeu informar-vos si teniu algun dubte? Contactant amb la vostra comercialitzadora de referència.

Adjuntem els models de nota informativa:
Factura elèctrica: model nota informativa
Factura elèctrica: model nota informativa

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.