ESPOLLA.png

Carta de Serveis

Brexit

L’acord de retirada pactat entre el Regne Unit i la Unió Europea facilita una sortida ordenada i estableix un període de transició iniciat el passat 1 de febrer i que finalitzarà el 31 de desembre de 2020. Durant aquest temps, el Regne Unit i la UE negociaran les condicions de la seva relació futura.

 

Cal destacar que durant aquest període de transició –és a dir, durant el 2020–, seguirà sent aplicable tota la normativa europea de protecció de les persones consumidores en les relaciones entre consumidors europeus i empreses britàniques.

Lliure comerç

Fins a final d’any, les empreses europees i les britàniques seguiran comerciant de la mateixa manera que ho feien fins ara, sense barreres. A partir de l’1 de gener del 2021 s’aplicaran les condicions de l’acord que pactin ambdues parts.

Viatges

Enguany el DNI serà suficient per poder viatjar al Regne Unit. Es preveu que a partir de l’1 de gener del 2021 s’hi podrà viatjar sense necessitat de visat, però tot dependrà de l’acord al qual arribin el Regne Unit i la UE

L’ús del telèfon mòbil en roaming seguirà sent gratuït durant el període de transició.

Quant a la cobertura sanitària, la Targeta Sanitària Europea continuarà sent vàlida en el Regne Unit durant el 2020.

Durant el període transitori, les persones consumidores que contractin amb empreses britàniques viatges combinats (és a dir, paquets turístics que inclouen dos o més serveis per a un mateix viatge) o bé serveis de viatge vinculats (aquells que es contracten durant una mateixa visita o punt de venda, tant per internet com presencialment), continuaran gaudint de la mateixa protecció que fins ara, ja que se segueix aplicant la normativa europea vigent.

Reclamacions transfrontereres

Las entitats de resolució alternativa de litigis notificades a la Comissió Europea pel Regne Unit mantindran l’acreditació i continuaran l’activitat durant el període transitori.

Per tant, els consumidors catalans que tinguin un problema de consum amb una empresa establerta al Regne Unit, podran seguir presentant les seves reclamacions davant els organismes de resolució de litigis acreditats per la UE, entre els quals es troba l'Agència Catalana del Consum.

07/02/2020 14:08

Brexit

L’acord de retirada pactat entre el Regne Unit i la Unió Europea facilita una sortida ordenada i estableix un període de transició iniciat el passat 1 de febrer i que finalitzarà el 31 de desembre de 2020. Durant aquest temps, el Regne Unit i la UE negociaran les condicions de la seva relació futura.

Cal destacar que durant aquest període de transició –és a dir, durant el 2020–, seguirà sent aplicable tota la normativa europea de protecció de les persones consumidores en les relaciones entre consumidors europeus i empreses britàniques.

Lliure comerç

Fins a final d’any, les empreses europees i les britàniques seguiran comerciant de la mateixa manera que ho feien fins ara, sense barreres. A partir de l’1 de gener del 2021 s’aplicaran les condicions de l’acord que pactin ambdues parts.

Viatges

Enguany el DNI serà suficient per poder viatjar al Regne Unit. Es preveu que a partir de l’1 de gener del 2021 s’hi podrà viatjar sense necessitat de visat, però tot dependrà de l’acord al qual arribin el Regne Unit i la UE

L’ús del telèfon mòbil en roaming seguirà sent gratuït durant el període de transició.

Quant a la cobertura sanitària, la Targeta Sanitària Europea continuarà sent vàlida en el Regne Unit durant el 2020.

Durant el període transitori, les persones consumidores que contractin amb empreses britàniques viatges combinats (és a dir, paquets turístics que inclouen dos o més serveis per a un mateix viatge) o bé serveis de viatge vinculats (aquells que es contracten durant una mateixa visita o punt de venda, tant per internet com presencialment), continuaran gaudint de la mateixa protecció que fins ara, ja que se segueix aplicant la normativa europea vigent.

Reclamacions transfrontereres

Las entitats de resolució alternativa de litigis notificades a la Comissió Europea pel Regne Unit mantindran l’acreditació i continuaran l’activitat durant el període transitori.

Per tant, els consumidors catalans que tinguin un problema de consum amb una empresa establerta al Regne Unit, podran seguir presentant les seves reclamacions davant els organismes de resolució de litigis acreditats per la UE, entre els quals es troba l'Agència Catalana del Consum.

Brexit

L’acord de retirada pactat entre el Regne Unit i la Unió Europea facilita una sortida ordenada i estableix un període de transició iniciat el passat 1 de febrer i que finalitzarà el 31 de desembre de 2020. Durant aquest temps, el Regne Unit i la UE negociaran les condicions de la seva relació futura.

Cal destacar que durant aquest període de transició –és a dir, durant el 2020–, seguirà sent aplicable tota la normativa europea de protecció de les persones consumidores en les relaciones entre consumidors europeus i empreses britàniques.

Lliure comerç

Fins a final d’any, les empreses europees i les britàniques seguiran comerciant de la mateixa manera que ho feien fins ara, sense barreres. A partir de l’1 de gener del 2021 s’aplicaran les condicions de l’acord que pactin ambdues parts.

Viatges

Enguany el DNI serà suficient per poder viatjar al Regne Unit. Es preveu que a partir de l’1 de gener del 2021 s’hi podrà viatjar sense necessitat de visat, però tot dependrà de l’acord al qual arribin el Regne Unit i la UE

L’ús del telèfon mòbil en roaming seguirà sent gratuït durant el període de transició.

Quant a la cobertura sanitària, la Targeta Sanitària Europea continuarà sent vàlida en el Regne Unit durant el 2020.

Durant el període transitori, les persones consumidores que contractin amb empreses britàniques viatges combinats (és a dir, paquets turístics que inclouen dos o més serveis per a un mateix viatge) o bé serveis de viatge vinculats (aquells que es contracten durant una mateixa visita o punt de venda, tant per internet com presencialment), continuaran gaudint de la mateixa protecció que fins ara, ja que se segueix aplicant la normativa europea vigent.

Reclamacions transfrontereres

Las entitats de resolució alternativa de litigis notificades a la Comissió Europea pel Regne Unit mantindran l’acreditació i continuaran l’activitat durant el període transitori.

Per tant, els consumidors catalans que tinguin un problema de consum amb una empresa establerta al Regne Unit, podran seguir presentant les seves reclamacions davant els organismes de resolució de litigis acreditats per la UE, entre els quals es troba l'Agència Catalana del Consum.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.