GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

Recordeu que quan el préstec hipotecari es destina a la compra d'un habitatge hi ha dos contractes, el de la compravenda –amb el venedor de l'habitatge– i el del préstec –amb l'entitat que us el concedeix–.

Despeses HipPNGEn el cas del contracte de crèdit hipotecari, les despeses de formalització es desglossen de la manera següent:

Despeses principals

 • Notarials
 • Gestoria.
 • Registre de la propietat
 • Taxació de l’habitatge
 • Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD)
 • Assegurança de l’immoble

Altres despeses associades a serveis de l'entitat bancaria que concedeix el préstec

 • Obertura de la hipoteca (pels tràmits i gestions que faci l’entitat)
 • Comissió de compte corrent associat (en cas que hagueu d’obrir un compte nou per fer els pagaments del crèdit)
 • Productes associats o serveis addicionals (assegurança de vida, etc.)
 • Correu

Pel que fa al pagament d'aquestes despeses, heu de saber que:

 • Les clàusules genèriques que imputen totes les despeses a la persona consumidora es poden considerar abusives.
 • D’acord amb el que estableix el Codi de consum de Catalunya, teniu dret a disposar d’una còpia del contracte hipotecari 5 dies hàbils abans de la signatura per revisar-la amb detall.
 • En el cas de les despeses notarials, les de constitució de la hipoteca –o si se'n fa una modificació o novació– es reparteixen a parts iguals entre l'entitat bancària i el consumidor; en canvi les de cancel·lació són a càrrec de la persona consumidora, ja que n'és la part interessada. Pel que fa al cost de les còpies de les escriptures, correspon a qui les demani.
 • Les despeses del servei de gestoria són a càrrec del prestamista, és a dir, l'entitat financera.
 • Atès que la part interessada a inscriure l’escriptura del préstec en el registre de la propietat és l’entitat bancaria, n’hauria d’assumir el cost.
 • En el cas de les hipoteques signades després del 16 de juny de 2019, les despeses de taxació són a càrrec del consumidor i, abans d'aquesta data, corresponen a l'entitat bancària. En qualsevol cas, l’entitat financera no pot imposar-vos el taxador, per tant, podeu triar un professional homologat independent que taxi l’habitatge.
 • El cost de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats l'ha d'assumir l'entitat financera si la signatura de la hipoteca és posterior al 10 de novembre de 2018; abans d'aquesta data, correspon al consumidor o consumidora.
 • L’entitat pot exigir-vos la contractació d’una assegurança per garantir el pagament del deute –de vida, per exemple–.
 • No esteu obligats a contractar l’assegurança obligatòria de l’immoble amb la mateixa entitat que us concedeix el crèdit.
 • El banc pot oferir-vos, com a bonificació, una rebaixa del tipus d’interès –que farà disminuir la quota mensual de la hipoteca–, si contracteu productes addicionals com ara assegurances, targetes, plans de pensions, alarma per a la llar, etc.
 • Sempre podeu negociar amb l’entitat financera les diverses comissions associades al préstec hipotecari.

I abans de signar la hipoteca, us aconsellem que considereu:

 • Les diverses ofertes del mercat per valorar les vostres necessitats i la possibilitat de fer front als pagaments durant un període de temps llarg.
 • El cost total –interessos, comissions i despeses– de cada una de les ofertes hipotecàries.
 • L’import total del préstec i també les quotes (una part de la quota correspondrà al capital que aneu amortitzant i l’altra seran interessos).
 • La moneda en la qual contracteu el préstec (el més habitual és fer-ho en euros, però hi ha hipoteques multidivisa que permeten fer-ho en una moneda estrangera).
 • El tipus d’interès –fixe, variable o mixt–, és a dir, el preu que l’entitat us cobrarà per prestar-vos els diners.
 • El termini (temps durant el qual, en condiciones normals, estareu pagant les quotes).
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.