GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

consultes de consum presencials o telefòniques

cal concretar cita prèvia al telèfon 972 50 30 88 (dilluns, dimecres i dijous de 9h a 13:30h)

 

Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta per via electrònica

ho podeu fer al següent enllaç:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

 

  Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta presencialment al registre

ho podeu fer al següent enllaç:

https://citaprevia.gestorn.com/altemporda/

Tenint en compte que la convocatòria d’eleccions per al proper 23 de juliol ha estat sobrevinguda, i que la cita electoral coincideix amb el període de vacances estivals, si abans de la convocatòria dels comicis havíeu contractat serveis relacionats amb un viatge –vols, allotjaments, etc.– i sou designats per a formar part d’una mesa electoral:

1.

Des de la data en què us notifiquen que sou membre de mesa, disposeu de 7 dies per a presentar al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al vostre municipi de residència. Caldrà que acrediteu documentalment la coincidència amb la jornada electoral i que la contractació va ser anterior a la convocatòria d’eleccions, així com els perjudicis econòmics en cas de suspensió.

Això perquè en aquesta ocasió, i excepcionalment, les juntes electorals de zona competents valoraran individualment els casos en què les persones afectades puguin acreditar que la jornada electoral coincideix amb un desplaçament o estada de vacances amb serveis contractats prèviament, la cancel·lació dels quals els generi un perjudici econòmic o un trastorn greu. Tanmateix, el criteri principal que prevaldrà en tots els casos és poder garantir la constitució de les meses de la demarcació afectada.

D’altra banda, us recordem que un dels supòsits per ser eximit de l’obligació de formar part d’una mesa és la coincidència de les eleccions amb “esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resultin inajornables o en què l'ajornament provoqui perjudicis econòmics importants” (Instrucció 6/2011 de la Junta Electoral Central sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals).

Les al·legacions també es poden fer per via telemàtica, però haureu d’acreditar la vostra identitat mitjançant un certificat digital o el sistema de clau concertada Cl@ve.

La JEZ haurà de resoldre les al·legacions en el termini de 5 dies i comunicar-vos-ho.

2.

Un cop presentades les al·legacions a la JEZ, us aconsellem que contacteu amb l’empresa amb la qual heu contractat el servei per tal de comunicar-li que heu estat designats com a membres de mesa i que heu presentat les al·legacions corresponents per a quedar-ne exempts.

Si finalment la JEZ no admet les vostres al·legacions, caldrà que presenteu una reclamació a l’empresa, per un mitjà que en deixi constància (formulari web, trucada amb número d’incidència, correu electrònic, fulls oficials de reclamació, etc.), per sol·licitar un canvi de dates, un reemborsament en forma de val o bé la devolució dels imports pagats.

3.

Si la resposta de l’empresa no és satisfactòria, podeu contactar amb el servei públic de consum del vostre municipi de residència (cerqueu la vostra oficina de consum) o bé omplir el formulari en línia de reclamació de l'Agència Catalana del Consum. També podeu demanar assessorament a una organització de persones consumidores.

Des dels organismes públics de consum s’intentarà resoldre la vostra reclamació mitjançant una mediació o un arbitratge, mecanismes de resolució alternativa de conflictes que són gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electrònic

Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.