AVINYONET.png

Carta de Serveis

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, conjuntament amb la Federació Catalana de Caça, elaboren un Pla estratègic de la caça amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials, potenciar l'esport cinegètic i reconèixer els valors culturals de la caça i les funcions que realitza dins de la societat.

La Federació Catalana no solament ha assumit la funció de representar els caçadors en defensa dels seus interessos, sinó també la d'influir per modernitzar el sector i adequar-lo a les noves demandes de la societat i a les necessitats de conservació i defensa de la natura, esdevé un dels principis motors de canvi del sector.

La caça a la comarca i a tota Catalunya està regulada pels Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, de tinença obligatòria per als titulars de les àrees de caça, ja estiguin federats o no. Per tant, hi ha tants PTGC com àrees de caça hi ha a la comarca. Es tracta d’instruments de planificació cinegètica amb la finalitat d’aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació dels ecosistemes i de les espècies amenaçades.

Per a poder practicar la caça, cal la llicència de caça i un permís determinat depenent de la zona de caça.

La llicència de caça és el document nominal i intransferible d'obligada tinença per a la pràctica de la caça dins del territori de Catalunya. La seva obtenció es fa mitjançant el pagament d'una taxa que es reinverteix en la gestió, conservació, repoblació i vigilància de la caça i els hàbitats. Hi ha dos tipus de llicències:

  • la de caça amb armes de foc.
  • la de caça sense armes de foc que inclou la caça amb fura, la falconeria, els fringíl·lids i el control de depredadors.

Classificació de les àrees de caça:

  • Àrees privades i locals de caça, de caça major (on també es pot aprofitar la caça menor).
  • Àrees privades i locals de caça, de caça menor.
  • Àrees de caça amb reglamentació especial, on es permet la repoblació i la caça intensiva amb exemplars procedents de repoblació. No poden estar mai situades, ni totalment ni parcial, en espais naturals de protecció especial ni en espais inclosos en Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). Han de disposar d’una zona de caça intensiva i d’una zona de refugi de fauna.
  • Àrees de caça de les quals sigui titular la Generalitat de Catalunya: Reserves Nacionals de Caça (RNC), Reserves de Caça (RC) i Zones de Caça Controlada (ZCC).

Cal tenir el permís del titular del terreny en el cas de caçar en una Àrea privada de caça i cal tenir un permís específic per caçar a les Reserves Nacionals de Caça o les Zones de Caça controlada.

A la següent taula hi ha el nombre de llicències atorgades a la província de Girona durant l’any 2007, tant per armes de foc com sense armes. La província de Girona conté el 18,19% de les llicències de caça atorgades a Catalunya. Segons fons consultades dels serveis territorials del DMAH a Girona, aquesta dada no és representativa del nombre de caçadors que practiquen la caça a la província de Girona, ja que hi ha molts caçadors que es treuen la llicència de caça a una altra província i venen a Girona a caçar, així com també alguns caçadors que es treuen la llicència a Girona van a caçar a d’altres províncies.

Taula 3.4.14. Captures a àrees privades i locals de caça de la província de Girona (temporada 2007-2008)

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.