NAVATA.png

Carta de Serveis

La resolució MAH/538/2009, de 20 de febrer, és la resolució per la qual es fixen les espècies pescables, elsperíodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l’activitat de pescaa les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2009.

Genèricament, a Catalunya es pot pescar a totes les aigües on no estigui explícitament prohibit. No obstant això, es diferencien a grans trets les aigües lliures, les aigües lliures sense mort, les zones de pesca controlada (ZPC) i els Trams en Règim Especial (TRE), tot i que aquests últims no són presents a l’Alt Empordà.

Les zones d’aigües lliures són totes aquelles zones no incloses en cap categoria de protecció específica, dins les quals està permesa la pesca amb una llicència de pesca recreativa. La llicència de pesca recreativa és gratuïta per aquelles persones que acreditin la condició de jubilats, els que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta, i les persones menors de catorze anys.

Les zones lliures de pesca sense mort, són zones on per les seves característiques s'aplica la reglamentació fixada per a les zones de pesca controlada sense mort de salmònids, però sense la necessitat d'estar en possessió d'un permís de pesca. A l’Alt Empordà només hi ha una zona lliure de pesca sense mort, a la Muga, a l’aiguabarreig del Manol, al pont de la carretera de Vilabertran a Peralada.

Les zones de pesca controlada (ZPC) en aigües continentals són aquelles que per les seves condicions biològiques o piscícoles tenen una regulació especial a través d’un Pla Tècnic de Gestió Piscícola (PTGP). Els afluents que hi desguassen són considerats també de pesca controlada en els seus darrers 50 metres. Per pescar en aquestes zones és necessari estar en possessió d'una llicència de pesca recreativa reglamentària i disposar d'un permís especial personal i intransferible, que en el cas dels salmònids té durada d'un dia. En general, les ZPC són gestionades per societats de pescadors col·laboradores, federades a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

Existeixen algunes modalitats de ZPC, com les ZPC sense mort de salmònids, on els exemplars capturats són retornats a l'aigua amb la cura i la precaució adients per a evitar-los danys (amb esquers i hams adients), o les ZPC intensiva, zones on la pesca està permesa durant tot l’any, i on periòdicament i de forma continuada són repoblades amb exemplars procedents de centres piscícoles autoritzats.

Per a l’any 2009 hi ha 8 ZPC registrades a l’Alt Empordà, totes a la conca de la Muga, i gairebé totes associades a alguna resclosa o presa. Cal destacar que totes les ZPC es troben a la part alta i mitja del riu, abans de l’embassament (municipis d’Albanyà i Sant Llorenç de la Muga), en el propi embassament de Boadella II (ZPC més gran de la comarca amb una extensió de 326,3 hectàrees), just després de l’embassament (municipis de Boadella i Les Escaules, Pont de Molins i Llers), i també a la riera de l’Anyet, afluent de la Muga (municipis de La Jonquera, Sant Climent Sescebes i Masarac).

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.