ESPOLLA.png

Carta de Serveis

Podem definir el residu com tot aquell material sòlid, líquid o gasós que es genera de forma no desitjada com a conseqüència de qualsevol activitat humana. A la natura no existeixen els residus, i és amb l’aparició de les societats urbanes industrials que es produeix una distorsió en la capacitat d’autodepuració del medi ambient.

L’eliminació dels residus industrials i dels sòlids urbans, municipals o escombraries és, doncs, un dels principals problemes dels ecosistemes urbans i de la gestió ambiental als nuclis de població. És per això que la problemàtica dels residus s’ha de contemplar des d’una òptica de gestió municipal o comarcal.

Les modernes tendències ambientals en la gestió dels residus van encaminades a la disminució de la seva generació (Reducció), al reaprofitament dels residus generats (Reutilització) i a la recuperació de les parts i matèries útils que es trobin en els residus (Reciclatge). Per als residus que quedin, es procurarà la seva valorització energètica i, finalment, la seva disposició final en abocador controlat.

De les dues formes de recuperar els materials reutilitzables de les escombraries, la planta de triatge de les bosses d’escombraries o la separació en origen de les diferents fraccions reciclables dels residus, aquesta última permet obtenir uns millors resultats de cara a la seva valorització posterior i és, conseqüentment, l’opció que ha adoptat la legislació europea i catalana (Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora dels residus).

Pel seu origen, tipologia, característiques i gestió és convenient diferenciar entre:

  • Residus municipals
  • Residus industrials
  • Residus de la construcció
  • Residus sanitaris
  • Residus agrícoles i ramaders
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.