AGULLANA.png

Carta de Serveis

Els abocaments incontrolats són un problema crònic d’algunes zones de l’Alt Empordà. Per exemple, a l’oest de la ciutat de Figueres, a la carretera que va cap a Llers, l’abocament incontrolat de tot tipus de deixalles i runes és fàcilment observable. També a diferents punts dels cursos fluvials de la comarca, sobretot de la Muga o el Llobregat, els abocaments hi són habituals.

El control dels abocaments incontrolats per part d’un ajuntament passa per una tasca prèvia de prevenció amb la posada en aplicació d’una ordenança municipal de gestió de residus de la construcció en relació a les llicències d’obres tramitades des del municipi. D’altra banda, existeixen recursos econòmics per tal d’ajudar a realitzar la neteja d’aquests punts conflictius d’abocaments incontrolats.

Cada any, l’Agència de Residus de Catalunya publica una convocatòria d’ajuts amb l’objectiu de clausurar i restaurar espais que han sigut abocadors municipals i netejar espais afectats per abocaments incontrolats. En els darrers anys, les subvencions atorgades han sigut en espècie i és l’Agència de residus de Catalunya qui ha fet els projectes de restauració de les zones afectades i ha realitzat la neteja. Els ajuntaments que volen presentar-se a la propera convocatòria d’ajuts de la Generalitat de Catalunya han de tenir preparada la següent documentació:

  • La relació de punts d’abocament il·legals i la seva descripció segons la fitxa tècnica que es proporciona des del Consell Comarcal.
  • Plànols i fotografies de l’abocador municipal o la zona afectada per l’abocament.
  • Certificació de l’acord de Ple o de Junta de Govern en què s’acorda sol·licitar l’ajut segons indica la convocatòria vigent.
  • La sol·licitud normalitzada de la convocatòria corresponent.

L’àrea de medi ambient del Consell Comarcal avisarà per correu electrònic en el moment que surtin noves convocatòries i assessorarà als ajuntaments en la tramitació de la subvenció. En el cas que hi hagi un nombre important de sol·licituds a la comarca presentarà una sol·licitud conjunta.

Segons fonts consultades del Consell Comarcal, aquestes subvencions ja no les demana cap ajuntament, perquè existeixen una sèrie d’inconvenients relacionats amb sistema d’atorgació de la subvenció, que és en espècie. Amb aquest sistema poden arribar a passar dos anys des que es demana la subvenció fins que es materialitza, i a més, una part important del pressupost inicial es gasta en un estudi previ que ha de realitzar una consultoria, amb la qual cosa el pressupost final per a la neteja i clausura de l’abocament sovint acaba essent insuficient.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.