caenfrdees
ELFAR.png

Carta de Serveis

El Programa de salut juvenil compta amb el suport de la Taula de Salut Juvenil i s’ha desenvolupat d’acord amb els objectius i els programes previstos inicialment i amb criteris de realisme, d’eficiència, d’eficàcia i de participació.

Cal destacar la coordinació dels diferents agents de salut, les actuacions en matèria de salut juvenil, un fet singular i molt positiu per a la comarca, i la participació dels joves en els diferents programes d’educació en salut que realitzem. Les accions impulsades, dirigides sobretot a promoure els hàbits saludables entre la població juvenil de l’Alt Empordà, són l’objectiu prioritari del projecte i han abordat aspectes com l’alimentació saludable, el consum responsable, la sexualitat, el treball en salut entre iguals o la informació en salut.

 

Campanya d'alimentació jove

Som conscients de la importància de l'alimentació en el creixement, en el rendiment escolar, en el desenvolupament corporal i mental, i en la salut i el benestar dels joves. Per això desenvolupem una campanya sobre alimentació saludable, amb la finalitat de millorar els hàbits saludables i el comportament alimentari dels joves de la comarca de l’Alt Empordà

Creiem que l'adquisició d'hàbits saludables en l'edat escolar és bàsica, no només per la necessitat d'educar en la salut, sinó també per a la prevenció de malalties i problemes com el sedentarisme, la ingesta compulsiva, etc.

En aquesta campanya, que està dirigida especialment als joves que cursen 3r i 4t d’ESO, hi poden participar tots els instituts de la comarca.

L’activitat de la campanya té lloc a l'Escola d'Hostaleria de l’Alt Empordà i consisteix en un matí de formació especialitzada sobre nutrició i sobre els diferents tipus de dietes mitjançant xerrades, tallers i la presentació d'un audiovisual. La jornada acaba amb un dinar pedagògic a la mateixa Escola d'Hostaleria.

 

Objectius de la Campanya d'alimentació saludable

 • Aconseguir que els joves reflexionin i prenguin consciència sobre la importància de l'alimentació en salut i sobre creixement psicofísic.
 • Informar els sobre els valors i l'aportació energètica dels aliments.
 • Sensibilitzar els joves en els temes d'alimentació, dietètica i nutrició.
 • Prevenir malalties i trastorns en la conducta alimentària dels joves mitjançant la pràctica d'una dieta variada, equilibrada, suficient i agradable.

 

Agent jove de salut

 1. Es tracta de formar en salut adolescents de l'Alt Empordà, entre 15 i 19 anys, com a agents joves de salut per tal de capacitar-los perquè puguin intervenir en grups i individualment (de jove a jove).
 2. Aquesta figura està concebuda perquè ajudi a prevenir possibles conductes de risc entre els joves en l'àmbit de la salut. La seva tasca és la de traslladar informació i oferir pautes d'actuació davant de problemàtiques relacionades amb conductes no saludables i consums de risc.

 

Prevenció en salut i pel consum responsable

Aquest projecte se centra en un seguit d'accions de prevenció en salut per tal d'incidir en els hàbits i consums responsables entre el jovent.

Normalment es fa a través de campanyes divulgatives i de sensibilització, tallers pedagògics, xerrades, activitats comunitàries i participatives, punts liles en zones d’oci nocturn, edició de material divulgatiu...

 

Servei InfoSex

És un servei de prevenció, informació i capacitació sobre temàtiques de sexualitat i afectivitat per a joves de la comarca. Es vehicula a través de diferents formats: atenció, suport, assessorament i derivació directa.

També s'ofereix el servei d'acompanyament a joves i adolescents de la comarca en la salut psicoafectiva i sexual a través de píndoles informatives, un cicle de xerrades i les atencions personalitzades. Aquest servei va a càrrec dels professionals de joventut de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà i de professionals de l'equip d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR Alt Empordà).

Actuacions del servei:

- Píndoles informatives

Cada primer i tercer dimecres de mes, de 18.30 a 19.30 h, a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà

- Vermuts InfoSex

Un dissabte al mes, les xerrades vermut pretenen oferir un espai confortable i de proximitat per apropar-nos a conceptes que giren al voltant les diferents temàtiques relacionades amb el sexe i la sexualitat, l'afectivitat, els mites, els rols associats, el desig i la seducció, les violències sexuals...

- Atenció personalitzada

Cada primer i tercer dimecres de mes, presencialment, a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà. També a través de WhatsApp +34 697 143 910 o bé a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Per a l’Àrea de Joventut comarcal són imprescindibles els projectes que fomenten l'ocupació i la formació dels joves.

Projecte Okup'Alt

El Projecte Okup’Alt és un recurs gratuït que es crea per contrarestar una realitat molt concreta de la comarca que posa en perill l’estabilitat i amenaça, a mitjà termini, la cohesió social que generalment hi ha imperat. I és que cada cop són més els joves de 16 a 24 anys condemnats a un inquietant ostracisme provocat per la falta d’ocupació i de propostes adequades per continuar la seva formació professional. Tots aquests elements desestabilitzadors provoquen una disminució en la seva autoestima i en la seva autonomia.

El projecte, gràcies a la participació de professionals especialistes, permet iniciar-se en la formació d’un ofici com a alternativa a l’atur, i és una bona estratègia per estar més ben preparats i tenir més possibilitats per aconseguir una primera feina.

S’incideix en tres aspectes clau de la persona: l'àmbit formatiu, l'ocupacional i l'emocional. Entenem l'aprenentatge com tot allò que permetrà el jove emancipar-se. En definitiva, es treballa per tal que cada jove pugui dur a terme el seu projecte propi de vida d'una manera satisfactòria.

En aquest sentit, és necessari un treball transversal que incideixi en cadascun d'aquests tres eixos. Cal recuperar emocionalment el jove, ja que aquest acostuma a arribar amb el mal anomenat «fracàs escolar» i, a més, presenta una autoestima baixa i una estigmatització social exagerada. També és necessari capacitar-lo amb nous recursos, ensenyar-li les eines i tècniques que li permetin afrontar els reptes que es proposi, llimar els seus punts febles i enfortir les seves potencialitats. Alhora cal formar-lo en un camp laboral que sigui del seu interès, especialitzar-lo i convertir-lo en un bon professional d'aquell sector.

Per impulsar aquest programa es compta amb la complicitat de tots els municipis que tenen un tècnic de joventut de l'Alt Empordà. L'Àrea de Joventut n'assumeix el lideratge tenint en compte la col·laboració del teixit empresarial i dels diferents agents socials del territori.

 

Objectius del Projecte Okup'Alt

Generals:

 • Oferir un recurs que faciliti el desenvolupament personal dels joves.
 • Apropar els joves a les empreses de la comarca.
 • Afavorir l'emancipació de forma integral dels joves de l'Alt Empordà.
 • Disminuir el percentatge de joves que no estudien ni treballen.

Específics:

 • Augmentar l'autoestima dels joves i millorar-ne la seva autonomia. Potenciar el benestar emocional dels joves.
 • Oferir aprenentatges que puguin facilitar l'accés al món del treball.
 • Visionar i gestionar els progressos per tal de potenciar millores i mitigar futures frustracions.
 • Potenciar les capacitats per millorar l'ocupabilitat dels joves.
 • Implicar els joves en un projecte comú, incentivar la cultura de l'esforç i la responsabilitat en el treball.
 • Millorar les habilitats de relació i intercanviar coneixements i experiències.
 • Minimitzar l'impacte de l'atur juvenil.
 • Promocionar oficis que puguin convertir-se en una sortida laboral per als joves.

 

Projecte de foment de la formació i l'ocupació

- Informació i orientació educativa i laboral

- Organització de cursos de premonitors, monitors i directors de lleure

- Impuls de la Taula Interinstitucional per a la Formació i l’Ocupació Juvenil de l’Alt Empordà (TfiOJ)

- Organització de sessions formatives concretes

- Assessorament i suport a la formació a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)

- Suport en els treballs de recerca de batxillerat

 

Projecte de pràctiques professionals

Ofereix pràctiques formatives i professionals a les persones joves de la comarca i els facilita que puguin realitzar-les al mateix territori (monitors i directors de lleure, universitaris i alumnes de graus de formació professional).

 

Projecte Referents d’Ocupació Juvenil

A partir del 31 de desembre, amb una durada d’un any, l’Oficina Jove inicia el Programa Referents d’Ocupació Juvenil amb la contractació de dues tècniques referents d’ocupació juvenil per a la comarca de l’Alt Empordà.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya promou aquest nou programa en el marc de la Garantia Juvenil amb l’objectiu de facilitar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional i de fer-ne un acompanyament mitjançant unes unitats especialitzades en ocupació juvenil.

A través del treball transversal i en xarxa entre els diferents dispositius que treballen des d’aquestes unitats, es pretén oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, vetllant perquè tots els puguin continuar el seu procés formatiu o inserir-se en el mercat laboral.

En aquesta línia, es duran a terme les accions següents:

 • Intervenció directa d'informació, orientació i acompanyamenta les persones joves. Actuacions desenvolupades amb professionals de centres educatius, i/o d'altres subjectes sociolaborals, com entitats formatives, serveis socials o saluti que indirectament permetin una millora de la situació de les persones joves d'un territori.
 • Les persones destinatàries del Programa referent d’ocupació juvenil són els joves entre 16 i 29 anysi específicament aquells amb especials vulnerabilitatsper motius personals i/o socialsi amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laborali/o ocupacional.

El SOC subvenciona les unitats especialitzades d’ocupació juvenil, cofinançades per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil I el Fons Social Europeu.

La normativa que regula l’edició del programa és la següent:

Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil.

Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Aquest programa té com a objectiu principal desenvolupar polítiques de joventut, fer-les arribar al conjunt de municipis de la comarca i alhora actuar d’impulsor i de catalitzador de la resta de propostes que s’hi implementin.

Es distribueix en tres accions que es coordinen entre si i que permeten acostar-nos a la joventut de manera integral. Amb aquests tres projectes dissenyem i executem polítiques de joventut adequades a les realitats i les necessitats de cada moment.

 

Projecte tècnic de joventut compartit

És un projecte que desenvolupa l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb el suport de la Direcció General de Joventut. Aquest projecte vol impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar els municipis en tots aquells aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i executant els projectes i programes juvenils necessaris.

Actualment formen part del projecte 28 municipis de l’Alt Empordà i està distribuït en 5 zones d'actuació. Cadascuna d'aquestes zones d'actuació té destinada una persona de referència per atendre els joves i que, a més, participa en el disseny de les polítiques de joventut del municipi.

Aquests tècnics treballen físicament a la localitat i es coordinen amb el referent polític, les entitats i els joves per tal de planificar el disseny de les actuacions destinades a l’àrea de joventut.

Tenen dedicacions horàries diferents a cada municipi i realitzen el seguit de tasques establertes en el conveni de col·laboració entre els ajuntaments adscrits al programa i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Els ajuntaments poden optar per formar part del Projecte tècnic jove o del Projecte de dinamització jove, que porten implícites unes condicions econòmiques i unes responsabilitats d'acció que influiran a l'hora de poder desenvolupar aquest projecte.

 

Funcions dels tècnics de joventut compartits

-Coordinar-se amb el referent polític del municipi, així com amb els altres professionals que el puguin ajudar a optimitzar la seva tasca.

-Dissenyar, planificar i donar suport a les actuacions juvenils que s'hi desenvolupen.

-Dinamitzar els joves i/o entitats del territori en aquests municipis i donar-los suport. En cas que el municipi disposi de dinamitzador, conjuntament amb aquest dissenyarà la planificació de les actuacions i hi donarà suport. En aquells municipis en què aquesta figura no existeixi, assumirà directament la dinamització i el suport als joves i/o entitats del poble dins la jornada de dedicació pactada.

-Dissenyar, elaborar, executar i avaluar el Pla local de joventut i el corresponent Projecte d'actuació.

-Gestionar i fer el seguiment de la subvenció de la Direcció General de Joventut o d'altres que s'hagin pogut sol·licitar.

-Dissenyar altres projectes i actuacions que tinguin relació amb els joves i la seva participació comunitària que es puguin desenvolupar al municipi i gestionar altres convocatòries de subvencions a les quals es puguin presentar.

-Oferir informació i assessorament sobre els diferents programes juvenils.

-Fomentar la participació, l'autonomia juvenil i l'associacionisme.

-Promoure els diferents serveis, projectes i propostes que desenvolupa l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal i que estan inclosos en el seu Pla d’actuació.

El tècnic serà la persona de referència i s’encarregarà de fer arribar el Programa de la Garantia Juvenil als joves dels seus municipis. Serà el nexe d’unió entre les tècniques impulsores de la Garantia Juvenil i el municipi. A més, s'encarregarà de derivar al programa els joves que compleixin els requisits i de fer-ne el seguiment corresponent. També durà a terme les tasques necessàries perquè els diferents projectes que hi hagi a la comarca relacionats amb la Garantia Juvenil arribin al municipi.

-Participar en el programa de salut juvenil comarcal: projectes sobre prevenció, consum responsable, drogues, agent de salut comarcal...

-Assistir a les reunions de coordinació de la Taula Comarcal de Joventut i de la Xarxa de Professionals de Joventut de Girona.

 

Zones d'actuació:

Zona A

El Far d'Empordà, Roses i Vilafant.

Tècnica referent: Anna Amer Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Zona B

Boadella i les Escaules, Borrassà, Navata, Lladó, Portbou i Vila-sacra

Tècnica referent: Raquel Hinarejos Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Zona C

Cadaqués, Capmany, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella i Sant Climent Sescebes.

Tècnica referent: Maria José Navarro Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Zona D

Agullana, Avinyonet de Puigventós, Cantallops, Llers, Pontós i Vilamalla

Tècnica referent: Anna Trull Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Zona E

L'Armentera, Peralada, Sant Miquel de Fluvià, Saus-Camallera-Llampaies, Sant Pere Pescador i Ventalló

Tècnica referent: Irene López Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Zona F

La Jonquera

Tècnica referent: Gisela Rodríguez Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Projecte d'actuacions juvenils mancomunades

Es tracta d'un projecte que pretén englobar totes les propostes –accions culturals, lleure i oci, formació i ocupació, etc.- que s'articulen conjuntament a través de la Taula Comarcal de Joventut, formada per tots els professionals que treballen en l'àmbit juvenil de la nostra comarca, tècnics de joventut, dinamitzadors i altres agents socials implicats.

Des del projecte d'actuacions juvenils mancomunades s'organitzen activats com les sortides juvenils comarcals, la trobada d'entitats juvenils o la trobada de casals d'estiu.

 

Projecte de comunicació i sensibilització

Es tracta d’un projecte destinat a difondre i a visualitzar les diferents actuacions que es porten a terme a la comarca en matèria de joventut.

Des de l'Àrea de Joventut s'utilitzen diferents canals de comunicació per difondre i fer visibles totes les activitats i projectes que es desenvolupen:

- Facebook: Joventut Figueres-Alt Empordà

- Canal de Youtube: «joventutaltemporda»

- Twitter: @AltEmpordaJove

- Instagram: @empordajove

- www.empordajove.cat

- Vídeos digitals

També s’organitzen reunions amb responsables polítics, famílies, associacions, agents socials, etc. per tal d'explicar tot el que es fa des de l'Àrea de Joventut i per aconseguir sinergies, suports i col·laboracions per als diferents projectes juvenils.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

 El jovent és un col·lectiu que mereix una atenció especial per part de les administracions públiques atès el seu caràcter estratègic en el desenvolupament de la societat. Els joves d’avui seran els adults de demà i, per tant, les condicions d’accés del jovent a la vida adulta determinaran en bona part les característiques i les necessitats futures de la societat.

L'Alt Empordà presenta la peculiaritat de ser la comarca amb més municipis de Catalunya, concretament 68, molts dels quals tenen una població inferior al miler d'habitants. Tradicionalment aquests municipis han reivindicat un major suport de les institucions i de les administracions catalanes per al desenvolupament econòmic i social, ja que no disposen dels recursos humans i econòmics suficients per fer front a les demandes i necessitats dels seus habitants.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, coneixedor d’aquesta realitat, considera com a objectius prioritaris el desenvolupament i la dinamització dels municipis rurals de l'Alt Empordà. Per aquest motiu porta a terme accions que impliquen la implementació de projectes tècnics qualificats en aquests contextos que es financen tant amb recursos propis dels municipis com amb els que proporciona el Consell Comarcal.

Des d'aquesta àrea s'impulsen polítiques de joventut properes als reptes proposats pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Aquestes accions es caracteritzen per una manera de treballar mancomunada i transversal, i compten amb el suport dels diferents ajuntaments i del conjunt d'institucions, professionals i altres agents que interactuen amb el col·lectiu juvenil en el territori, sempre amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut. L’objectiu comú de tots aquests agents és el desenvolupament de polítiques realistes, eficients i eficaces a la comarca.

Aquest enfocament permet la coherència i la proximitat en el treball. També facilita poder coordinar les accions que es dirigeixen a aquest col·lectiu i que es donin unes condicions idònies que possibilitin la participació activa de les persones joves, així com el seu desenvolupament personal i autònom.

Així mateix, correspon a l’ens comarcal l’assistència i la cooperació als municipis, la realització d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal que assegurin l’establiment i la prestació dels serveis municipals adequats en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals. Les comarques tenen, entre d’altres, les competències que els delega l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els principis de proximitat a la ciutadania i participació i eficàcia en la prestació de serveis, atenent sempre els interessos propis dels ens locals. En aquest sentit, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la Generalitat delega als consells comarcals les competències d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils. Aquesta delegació es va fer materialment efectiva el 1994, quan es va establir un marc, des d’aleshores continuat, de relacions en matèria de joventut i educació en el lleure entre la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Joventut, i els consells comarcals, en base a la signatura dels corresponents convenis de delegació de competències.

L’àrea de Joventut del Consell Comarcal s’estructura a través dels programes estratègics inclosos en el Pla d’Actuació Anual, que s’executa seguint els objectius marcats i les línies i actuacions de treball definides en el Pla Comarcal de Joventut que té vigent aquesta corporació.

Aquest Pla d’Actuació Anual està estructurat en els següents programes estratègics:

Programa de Suport a les polítiques municipals de joventut

Programa de Foment de la participació i l’associacionisme entre els joves alt-empordanesos

Programa de Formació i ocupació juvenil a l’Alt Empordà

Programa de Salut juvenil

Programa de Foment de l'emancipació juvenil


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
Lloc de prestació

c/ Nou 48
2a. Planta
17600 Figueres
Tel. 972677050
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.