caenfrdees
ELFAR.png

Carta de Serveis

 

L'objectiu principal de l'àrea de medi ambient és facilitar als ajuntaments l'assumpció de les seves competències respecte a la posada en marxa i funcionament dels serveis municipals. Els serveis oferts es relacionen amb els principals vectors ambientals com residus, aigua, energia i protecció dels animals i biodiversitat. Estan adreçats als ens locals, centres escolars, empreses i a la població de la comarca.

La nostra missió és doncs la de coordinar i administrar els serveis municipals relacionats amb els vectors ambientals vetllant per la seva eficiència i per a la protecció de l'entorn relacionat amb les actuacions que en deriven. L'objectiu s'aconsegueix amb l'aplicació d'una estratègia d'economia d'escala que sigui més beneficiosa i sostenible tant per la població com pel medi ambient.

 

El nostre esforç està dedicat a assolir uns serveis supramunicipals:
  • Basats en l'eficiència utilitzant com a base l'economia d'escala per a permetre la sostenibilitat econòmica i ambiental
  • Utilitzant la innovació en els nostres sistemes de gestió amb la millora continuada i fomentant proves pilot i intercanvi d'experiència.
  • Tenint en compte la diversitat dels municipis de la comarca i de els seves necessitats sense perdre de vista la visió comarcal.
  • Comptant amb la implicació de la població i dels responsables municipals per a fer-ho possible.

L'àrea de medi ambient treballa aplicant principis de sostenibilitat durant les seves tasques i aplica un Sistema de gestió ambiental que ha estat certificat entre 2011 i 2013 per la Norma intermacional ISO 14001 l 'EMAS III europeu.

 

Els principis bàsics aplicats són:
  • Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint els recursos naturals tant respecte la prevenció de la despesa dels recursos material i energètics, com en la reutilització i reciclatge dels residus que generem.
  • Potenciar els aspectes sostenibles dels serveis plantejats de manera supramunicipal.
  • Formar l'equip humà de l'àrea de medi ambient per tal de aconseguir una millora continua en la gestió ambiental dels nostres serveis.
  • Implicar a tots els nostres subcontractistes i empreses concessionàries en l'objectiu de sostenibilitat ambiental dels serveis.
  • Informar i sensibilitzar el ciutadà i els nostres clients en el coneixements dels serveis implicant-los en la millora del comportament ambiental.

 

 

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
Lloc de prestació

c/ Nou 48
2a. Planta
17600 Figueres
Tel. 972677050
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.