caenfrdees
ELPORT.png

Carta de Serveis

 
Finalitat:

 Aquest apartat, adreçat a les empreses, té la finalitat de facilitar que els productes i els serveis que posin a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles.

 Prestacions:

 Us informem per tal de vetllar perquè els productes i els serveis que poseu a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles.

 Adreçat:

 Empreses

 Condicions d'accés:

 Accés lliure

Servei gratuït

Documentació:
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Avís a les persones consumidores i usuàries que reben l'Spam telefònic

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Agència Catalana del Consum té coneixement que determinades empreses realitzen l'Spam telefònic, és a dir, propostes comercials no sol·licitades i reiterades per telèfon (d'assegurances, serveis bancaris, telefonia, accés a Internet....) i que algunes d'aquestes trucades poden arribar a ser insistents i molestes i poden portar a prendre decisions precipitades.

 

telefonia mòbil a l'estranger


El Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Agència Catalana de Consum recorda a les persones usuàries de telefonia mòbil i Internet que si viatgen a l'estranger, abans de viatjar, s'informin de les tarifes que cobra el seu operador per efectuar o rebre missatges SMS, per descarregar dades i per accedir a Internet des del país de destí (és a dir, els preus de l'anomenat "roaming" o serveis de telefonia en itinerància).

 

Avís sobre correus fraudulents en nom del Banc d'Espanya

El Consell Comarcal i l'Agència Catalana del Consum recorden que el "Phishing" és una pràctica fraudulenta a Internet, a través de la qual s'utilitza il·lícitament un duplicat fals d'una pàgina web amb voluntat d'enganyar (aparença simulada d'una entitat bancària o financera) per aconseguir, fraudulentament, les dades personals i confidencials de la persona destinatària del correu electrònic trampa (contrasenyes i claus bancàries (PIN), números de compte i de targetes de crèdit, dates de caducitat...) amb falsos pretextos (verificar les dades, actualitzar el sistema, reactivar el compte, problemes de caràcter tècnic...) i fer-ne ús.

Atès que té coneixement d'aquesta pràctica fraudulenta suplantat el Banc d'Espanya, vol avisar els usuaris perquè estiguin alerta i els recomana ignorar els correus de suplantació evitant connectar-nos i descarregar continguts sospitosos.

 

Informació per a les persones usuàries dels números 905

Davant la problemàtica creixent generada per les trucades als números 905, s'han adoptat una sèrie de mesures per tal de millorar la protecció de les persones usuàries d'aquests serveis, les quals s'han concretat al Codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació adicional basats en l'enviament de missatges.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Llum i mercat lliure

Com un pas més en el procés de liberalització del mercat energètic que s'està duent a terme als diferents Estats membres de la Unió Europea, a partir de l'1 de juliol de 2009, desapareix el sistema de tarifes regulades i tots els usuaris d'electricitat passem al mercat lliure.

 

Procediment en reclamacions d'assegurances

Les reclamacions que versin sobre una assegurança es podran presentar davant el Servei d’Atenció al Client de l’entitat reclamada i un cop transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de l’esmentada reclamació sense que hagi estat resolta o bé si la mateixa ha estat desestimada o denegada, podreu adreçar-la al Comissionat per a la Defensa de l’Assegurat i del Partícip en Plans de Pensions, adscrit a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. En cas que escolliu aquesta via, la vostra reclamació ja no podrà ser objecte de mediació simultàniament a través dels organismes de consum.

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Paseo de la Castellana, 44

28046 Madrid

Telf. 91 339 70 00

 

Procediment en reclamacions financeres

Les reclamacions es podran presentar davant el Servei d’Atenció al Client de l’entitat reclamada i un cop transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de l’esmentada reclamació sense que hagi estat resolta o bé si la mateixa ha estat desestimada o denegada, podreu adreçar la mateixa al Comissionat per a la Defensa del Client de Serveis Bancaris, adscrit al Banc d’Espanya. En cas que escolliu aquesta via, la vostra reclamació ja no podrà ser objecte de mediació simultàniament a través dels organismes de consum.

BANCO DE ESPAÑA

Servicio de Reclamaciones

c/ Alcalà, 48

28014 Madrid

 

Telefonia fixa i mòbil

En data 30 d'agost de 2009 ha entrat en vigor el Reial Decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova la carta de drets de l'usuari dels serveis de comunicacions electròniques, amb el clar objectiu de millorar la protecció de les persones consumidores i usuàries pel que fa als serveis de comunicacions electròniques, entre ells la telefonia fixa i mòbil.

 

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

 

Tot i que hi ha una gran diversitat de normatives sectorials en matèria de consum, us presentem un recull de les grans normes bàsiques en matèria de protecció de les persones consumidores i usuàries.

 

 

 

 

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
Lloc de prestació

c/ Nou 48
2a. Planta
17600 Figueres
Tel. 972677050
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.