caenfrdees
AVINYONET.png

Carta de Serveis

"El Pla Territorial de Ciutadania i Immigració porta a terme polítiques d'acollida i acomodació de la població nouvinguda a la comarca amb l'objectiu de fer front als reptes que planteja la nova realitat social i de contribuir a construir una societat plural i cohesionada.

 La gestió de la diversitat i del procés migratori es realitza a partir del següents serveis:

 

- Servei d'Acollida a persones estrangeres

- Servei de Mediació intercultural

- Servei d'Oficina Itinerant d’Assessorament a l’Estranger (OIAE)

- Servei d'Assessorament a Estrangers (SAE)

- Servei de Consultoria i suport tècnic especialitzat

- Servei de Sensibilització

- Servei de Formació

 

SERVEI D'ACOLLIDA A PERSONES ESTRANGERESFinalitat

Proporcionar a les persones nouvingudes una major autonomia, ajudar-les en el seu procés d’inserció social, principalment en el moment de la seva arribada al municipi.

 Prestacions

El Servei respon a les necessitats d'acollida de la població immigrada de la comarca de l’Alt Empordà, sobretot, en aquells municipis que compten amb un Pla Local d’Acollida (Roses, la Jonquera)

L'acollida als nouvinguts, bàsicament, ofereix als usuaris informació dels serveis, coneixement de l'entorn i possible acompanyament en els primeres passos d'assentament al municipi.

 Adreçat a

- Persones estrangeres.

- El servei s'adreça tant als nouvinguts que han arribat recentment al municipi com a aquells que, malgrat portar un temps residint entre nosaltres, encara són susceptibles de necessitar el suport que representen els plans locals d’acollida.

SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURALFinalitat

El servei respon a les necessitats d'acollida de la població immigrada de la comarca de l'Alt Empordà. És un recurs pont que afavoreix la comunicació i la relació entre persones culturalment diverses i promou l'autonomia i inserció social de les persones immigrades, detectant i/o prevenint l'aparació de possibles conflictes o dificultats de convivència que es poden originar en les relacions interculturals amb l'objectiu final de fomentar la cohesió social.

 Prestacions

Equip de mediadors/es de suport a altres professionals públics dels àmbits d'atenció a les persones amb la finalitat de donar suport especialitzat per tal de superar les barreres idiomàtiques i/o culturals de persones d'origen estranger/immigrant en tant que usuaris dels serveis i recursos públics.

Aquest servei inclou el servei de suport lingüístic a professionals que gestiona el Pla Territorial de Ciutadania i Immigració.

 Adreçat

        Professionals públics dels àmbits d'atenció a les persones i de les entitats d'iniciativa social

 

SERVEI D'OFICINA ITINERANT D'ASSESSORAMENT A L'ESTRANGER (OIAE)


 

Finalitat

Oferir assessorament jurídic especialitzat en aspectes relacionats amb el dret d'estrangeria a les persones residents a la comarca de l'Alt Empordà.

 Prestacions

L'OIAE és un recurs de suport i de caràcter específic per millorar l'acollida dels ciutadans estrangers residents a la comarca en relació a les qüestions o aspectes de tipus jurídic que els puguin afectar.

Es tracta d'un servei de proximitat per poder atendre de manera més eficaç a aquesta població. El servei de l'OIAE es presta tan directament a usuaris com a professionals de l'àmbit social.

L'OIAE està a disposició de tots els municipis de la comarca, amb horaris de permanència en els municipis de Roses i l'Escala.

 Adreçat a

- Professionals

- Ciutadania en general

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT A L'ESTRANGER (SAE)


 

Finalitat

Oferir assessorament especialitzat a les persones residents a la comarca de l'Alt Empordà.

 Prestacions

El SAE és un recurs de suport i de caràcter específic per millorar l'acollida dels ciutadans estrangers residents a la comarca en relació ales qüestions o aspectes de tipus jurídic o socials que els puguin afectar.

Aquest servei és complementari a l'OIAE i es presta directament a usuaris mitjançant cita prèvia a les dependències del Consell comarcal i als SBAS de Sant Pere Pescador i La Jonquera.

La principal funció d'aquest servei és donar suport i assessorament als ciutadans/es estrangers pel que fa a qüestions i tràmits que afecten principalment al col·lectiu d'origen estranger com qüestions relacionades amb estrangeria, prestacions socials, informació sobre homologació de títols, etc.

 Adreçat a

Ciutadania en general, majoritàriament persones d'origen estranger resident a la comarca excepte Figueres.

 

SERVEI DE CONSULTORIA I SUPORT TÈCNICFinalitat

Oferir assessorament i suport tècnic a ajuntaments, professionals i entitats de l'Alt Empordà.

 Prestacions

El Servei respon a la necessitat de donar resposta a demandes relacionades amb el fenomen migratori que, per la seva particularitat jurídica, religiosa o cultural, requereixen un assessorament tècnic especialitzat.

La majoria de demandes són adreçades per professionals de diferents àmbits i serveis públics, Administracions i entitats de la societat civil.

 Adreçat a

       Professionals de diferents àmbits i serveis públics, Administracions i entitats de la societat civil.

 

SERVEI DE SENSIBILITZACIÓFinalitat

El Servei té com a finalitat oferir formació i recursos per tal d’aprofundir en la divulgació sobre la realitat social de la comarca.

Prestacions

El Servei inclou totes aquelles accions de sensibilització que du a terme el Servei d'Inclusió Social i Ciutadania, així com les eines de les que disposa per tal de conèixer la realitat social de la comarca en diferents àmbits. Les actuacions que es realitzen són les següents:

- Formacions i jornades que es realitzen de forma periòdica al Consell Comarcal (Nos+altres, Premis Nayra, formacions específiques, etc.)

- Observatori de la Inclusió Social de l’Alt Empordà

- Observatori de dones immigrades

- Fer difusió dels recursos educatius sobre interculturalitat, pau, drets humans i moviments migratoris

Adreçat a

- Professionals públics dels àmbits d’atenció a les persones

- Responsables polítics

- Associacions d’iniciativa social

- Ciutadania en general

 

SERVEI DE FORMACIÓFinalitat

El Servei té com a finalitat oferir recursos formatius específics que afavoreixin la inclusió social per als col·lectius de població en risc d’exclusió de la comarca.

 Prestacions

El Servei inclou els recursos formatius en diferents àmbits que duu a terme l'Àrea de Benestar per tal d’afavorir la inclusió social dels col·lectius en risc d’exclusió de la comarca.

 Les formacions que es realitzen són les següents:

- Cursos d’alfabetització

- Cursos de català de nivell bàsic

- Altres formacions que es dissenyin d’acord amb els objectius del servei

 Adreçat a

-   Ciutadania en general"

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
2a. Planta
17600 Figueres
Tel. 972522000
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.