ELPORT.png

Carta de Serveis

Una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dona la raó al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i obliga la Generalitat a retornar els 582.671,67 euros, pagats indegudament, de les primes de cogeneració de la instal·lació que produeix energia elèctrica a partir del biogàs de l’abocador comarcal. Un error administratiu de la Generalitat a l’hora de registrar la planta, va fer que l’ens comarcal facturés un import d’acord amb un coeficient erroni, de l’energia revertida a la xarxa.

L’any 2005 es va posar en marxa una planta de tractament de biogàs amb l’objectiu de reduir les emissions de metà que l’abocador emet a l’atmosfera. Aquesta infraestructura combustiona el biogàs a 1.200º C produint-ne CO2 (menys contaminant) i energia elèctrica. Al moment de legalitzar la planta de cogeneració elèctrica l’any 2009, la Generalitat va incloure la planta al Registre d’instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica en règim especial de Catalunya en un subgrup que no li pertocava. Aquest fet el va detectar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que ho va notificar a la Generalitat per esmenar l’error.

La Generalitat va arreglar el propi error i va reclamar la diferència de les primes dels quatre anys anteriors. L’ens comarcal les va pagar alhora que va obrir la via judicial entenent que era un pagament indegut. Aquest mes de juliol el TSJC ha declarat en sentència ferma l’auto del darrer mes de maig i obre la via perquè el Consell Comarcal de l’Alt Empordà pugui reclamar 582.671,67 euros que corresponen a la generació elèctrica del 2014 a l’any 2018 i pagats indegudament a la Generalitat.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.