ORDIS.png

Carta de Serveis

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat definitivament el nou pla LGBTIQ+. Té com a objectiu estratègic establir un marc general d’actuació i orientació per desenvolupar polítiques LGBTIQ+ a la comarca. El pla, que pretén que estigui vigent fins a l’any 2025, està pensat també perquè els ajuntaments de la comarca s’hi puguin adherir. Els tres eixos estratègics de treball en el qual s’emmarca són:


• Incorporar la perspectiva LGBTIQ+ en les diferents àrees del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i dels municipis que s’adhereixin al pla.
• Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.
• Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGBTIQ+.


La redacció del pla es va posar en marxa l’octubre del 2017 per la Comissió SAI Alt Empordà, un espai col·laboratiu gestionat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal. Aquesta comissió pretén incidir en la reflexió sobre l’acompanyament institucional a les persones LGBTIQ+, repensant la mirada, els models d’intervenció, les creences i estereotips en espais que poden esdevenir hostils.


Per dur a terme les 37 accions que contempla aquest Pla LGBTIQ+ és important que els agents públics (municipis i diferents serveis), el tercer sector i els agents privats treballin en xarxa, de manera coordinada, i fent efectius i operatius espais de treball creats amb aquesta finalitat.


El nou pla, que fins ara estava en exposició pública, ha passat a ser definitiu aquest mes de juliol al no haver-se presentat cap esmena. El poden consultar a l’apartat “Plans Institucionals” a la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.