ESPOLLA.png

Carta de Serveis

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha presentat el pressupost de l’any 2023. Aquest s’incrementarà un 11,59% respecte al del 2022, cosa que puja a la quantitat de 38.696.660,62€. L’increment ve motivat, sobretot, per l’augment de les retribucions del personal, però també per l’augment en les transferències dels serveis de menjador i transport escolar, per l’aplicació del nou Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025, o per l’increment dels serveis de l’àrea de Medi Ambient.

Despeses de personal
Aquest capítol s’incrementa en uns 900.000€, derivats sobretot de l’increment previst a l’Avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2,5%, al qual cal afegir l’1,5% que s’aplica des d’aquest mes de novembre, amb efectes retroactius a 01/01/2022.
De l’aplicació del nou Contracte Programa de Serveis Socials també se’n deriva un increment important, de 664.000€.

Serveis Tècnics
En aquesta àrea cal remarcar la inclusió d’un arquitecte per la redacció de plans municipals d’accessibilitat, que deriva del nou Contracte Programa de Serveis Socials.

Turisme
Es finalitzaran els dos projectes FEDER que estan en marxa. A més, seguint l’estratègia marcada, es redactaran nous projectes per presentar-se a properes convocatòries d’ajuts, finançats principalment amb fons europeus: Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, POCTEFA, etc.

Cultura
S’amplia en una persona la plantilla de suport a l’Arxiu Comarcal. També es preveuen mantenir totes les activitats anuals que es programen (Pubilla i Hereu de l’Empordà, concurs de fotografia de patrimoni, Festival FAST, Jornades Europees de Patrimoni, etc.).
Al llarg del primer trimestre del 2023 s’impulsarà el Pacte Comarcal per a la Difusió i Protecció del Romànic, i es participarà en una acció transfronterera a l’entorn de l’exili produït entre la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, que vol impulsar-se a través d’un programa europeu.

Ensenyament
Hi ha un increment important en la transferència, degut a l’augment dels usuaris dels serveis de transport i menjadors escolars. Aquests serveis estan finançats en major part per la Generalitat de Catalunya, amb una aportació de la Diputació de Girona.

Benestar Social
Aquesta àrea té un increment molt important, a l’entorn de 900.000€. Més del 70% va destinat a l’increment de recursos humans, per l’entrada en vigor del nou Contracte Programa 2022-2025.
Serveis Bàsics d’Atenció Social
L’increment dels ratis professionals permet augmentar el nombre de tècnics en la globalitat de l’Àrea Bàsica, passant de 34,5 l’any 2021 a 40 per l’any 2023.
Serveis d’Ajut a Domicili i Ajuts d’Urgència Social
Les necessitats creixents de serveis per atendre les situacions de dependència i la situació de crisi econòmica i social ha portat a augmentar, de forma significativa, les dotacions pressupostàries en aquests àmbits.
Sensellarisme
S’incorpora una fitxa nova que fa referència a l’atenció a les persones sense llar, per treballar les situacions d’exclusió residencial i garantir el dret a l’habitatge, amb l’objectiu d’acompanyar a construir un projecte de vida autònoma i suficient. L’increment és de 159.000€.

Medi Ambient
L’increment de serveis és una part important, de gairebé 1.000.000€. La major part, però, va destinada a les inversions, tant de millores en el servei de tractament de residus, com en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum en les pròpies instal·lacions, amb un total d’uns 1.300.000€.

Joventut
El nou Contracte Programa esmentat anteriorment, que inclou el Servei Comarcal de Joventut, també ens permet incrementar en dues persones la plantilla de Tècnics Compartits de Joventut. Això fa que es passarà de donar servei a 36 municipis el 2023.

Promoció Econòmica
Es contempla la incorporació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), que implementarà el projecte d’Impuls del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació de l’Alt Empordà, com a motor de cooperació territorial. Aquest projecte es durà a terme amb la cooperació dels ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala, Llançà, la Jonquera, Vilafant i Vilamalla.
També, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, s’oferirà el servei Acelera PYME, que serà un servei d’assessorament a empreses pel Kit Digital, i que es donarà en format presencial 2-3 dies a la setmana a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.