GARRIGAS.png

Carta de Serveis

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar, en la darrera sessió plenària, una modificació de crèdit per incrementar el pressupost destinat al nou Centre de Protecció i Adopció d’Animals de l’Alt Empordà. Cal recordar que al juny d’enguany ja es va posar en licitació la construcció del Centre de Protecció i Adopció d’Animals, però que al juliol es va declarar deserta.

Degut al temps transcorregut des de la redacció del projecte (any 2016), de l’augment sobtat de preus a causa de les circumstàncies excepcionals socials i econòmiques que ha produït la pandèmia desencadenada per la COVID-19, i de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, es planteja una modificació del projecte.

En el nou projecte s’actualitzen els preus i s’adapta a les modificacions recents del Codi Tècnic de l’Edificació, tant pel que fa a les estructures de formigó, al compliment de la protecció contra els efectes del radó, i a la millora de l’eficiència energètica (increment d’aïllament tèrmic, vidres amb baix emissiu, sistema de climatització amb aerotèrmia i llums exteriors solars).

Amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament del nou Centre de Protecció i Adopció d’Animals, i garantir un màxim rendiment dels usuaris de l’edifici, s’han dut a terme altres canvis respecte al projecte original, alguns dels quals s’exposen a continuació:

  • Es preveu un nou porxo que enllaci els tres mòduls d’estada per gossos. Això comporta un canvi en l’estructura global de les gàbies per unificar cobertes i aprofitar-ne les aigües plujanes.
  • S’incrementa el conjunt d’elements separadors (tanques i portes) dels diferents espais exteriors, amb l’objectiu de subdividir els patis d’esbarjo i d’independitzar les zones de pas i accessos a les cel·les.
  • Es disposarà d’un abeurador i d’un sistema de dispensador d’aigua connectat a la xarxa per a cada una de les gàbies.
  • Es dotarà d’il·luminació a les cel·les i als espais comuns de pas.
  • A l’interior de cada gàbia, tant per a gossos com per a gats, s’instal·larà una menjadora i es disposaran diverses casetes individuals.
  • A l’interior del magatzem, s’instal·larà un dipòsit d’aigua per proveir d’aigua en cas de tall a la xarxa de subministrament.
  • S’ha modificat la distribució interior de l’edifici de serveis, amb la finalitat de preveure un segon espai de sala de cures per destinar-lo a un quiròfan.
  • Se suprimeixen dos mòduls de gàbies/cel·les, deixant espai per quan es consideri necessari la seva construcció.

Així doncs, el pressupost del nou Centre de Protecció i Adopció d’Animals de la comarca, amb el projecte modificat, ascendeix a 1.620.213,97€, uns 790.000€ més que el projecte inicial.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.