ELFAR.png

Carta de Serveis

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha incorporat, a través de l’empresa Sersall 95 SL, con-cessionària del servei públic de recollida selectiva i transport dels residus municipals, un ca-mió totalment elèctric.
El servei de recollida, a través del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de paper, envasos i vidre, abasta en l’actualitat a 65 municipis d’un total de 68 que presenta la comarca. També incor-pora la recollida de la fracció orgànica, en un total de 12 municipis, i la fracció de rebuig, en 7 municipis.
L’Alt Empordà és la comarca gironina que major nombre de municipis presenta i està en quarta posició respecte la superfície. Això comporta una fragmentació pel que fa la seva es-tructura municipal, per aquest motiu és tant important reduir l’empremta ecològica i les emis-sions de Co2, en els desplaçaments, en general, i en concret en la recollida i transport dels residus.
Durant la visita a les instal·lacions de Sersall, la consellera de Medi Ambient, Anna Palet, ha destacat que “la incorporació d’aquest vehicle elèctric, significarà una millora molt important en el servei de recollida, i una aposta ferma per la sostenibilitat, essent una iniciativa capda-vantera en el sector de la recollida selectiva i la gestió dels residus.”
El president del Consell Comarcal Agustí Badosa ha ressaltat la importància que té a nivell del desenvolupament logístic de la comarca, que les empreses i institucions apostin per ener-gies renovables i sistemes de transport més sostenibles.
Per la seva banda, la gerent de Sersall, Carme Salleras ha volgut remarcar: “Des de Sersall volem fer accions empresarials que sàpiguen compaginar Innovació i sostenibilitat, com és la incorporació, al servei de recollida selectiva del Consell Comarcal, d’aquest camió elèctric, acompanyat dels components tècnologics de recollida, que faciliten la seva automització”
El vehicle incorporat és de la marca VOLVO, model FE i compta amb el sistema EASY, de Nord Engineering, intel·ligent, totalment automatitzat i gestionat per un sol operari: el conductor del camió. Permet la càrrega bilateral dels contenidors, amb monooperador, sense que l’ope-rari (conductor del vehicle) surti de la cabina. La seva tecnologia també facilita una gestió intel·ligent, segura i eficient de tot el servei de recollida.
La recàrrega d’aquest camió elèctric, que incorpora un carregador ABB Terra CE 54 CJG4ni-7M de 50 Kw, es farà amb les plaques solars instal·lades en el sostre de la nau industrial, des de on opera SERSALL 95, SL, ubicada en el Polígon Industrial Empordà Internacional, en el municipi de Vilamalla; lloc on hi té la base logística de triatge de residus, on realitza el seu posterior reciclatge i valorització de paper i cartró i plàstics, amb el codi de gestor de residus E-1813.19, de l’Agencia Catalana de Residus.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.