GARRIGAS.png

Carta de Serveis

Amb motiu del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, l’Oficina de Con-sum del Consell Comarcal ha presentat la seva memòria anual, on es recullen les aten-cions realitzades per aquest servei a tota la comarca.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té subscrit un conveni amb l’Agència Catalana
del Consum de la Generalitat de Catalunya de coordinació d’actuacions per al desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.
D'altra banda, el Consell Comarcal també té subscrit un conveni amb l'Ajuntament de Figueres de gestió per a la realització de determinades actuacions en matèria de consum. Precisament la capital de la comarca és la que acumula més atencions a usuaris i usuàries, amb 700 persones ateses durant el 2023, suposant així el 40,96% del total de consultes registrades. La segueixen Roses amb 146 atencions (8,54%) i Castelló d’Empúries amb 92 (5,38%). La tasca d'informació i assessorament a les persones con-sumidores i usuàries de la comarca es porta a terme mitjançant l'Oficina d'Informació al Consumidor de l'Alt Empordà tant de manera presencial com telemàtica.

Durant l’any 2023 l’Oficina va atendre 1180 consultes i va rebre 466 reclamacions que van donar lloc a la gestió de 358 mediacions. També s'han tramitat 48 denúncies per possible infracció administrativa, així com 15 queixes a empreses.
El vicepresident i conseller delegat de Consum, Josep Maria Bernils, ha valorat les dades recollides durant el darrer any: “El nombre de persones ateses durant el 2023 ens de-mostra que aquest és un servei que cal seguir prestant i pel qual continuarem apostant des del Consell Comarcal. La nostra voluntat és que tots aquells ciutadans de la co-marca que es trobin en situació de vulnerabilitat respecte els seus drets com a consu-midors, disposin d’un espai de referència, assessorament i mediació.”

Pel que fa a les reclamacions encapçalen el recompte aquelles que estan relacionades amb els subministraments bàsics. En aquest apartat s'inclouen els conflictes relacionats amb el subministrament elèctric, subministrament de gas, subministrament d'ai-gua, la facturació d’aquests serveis, els serveis de manteniment associats a aquests i la seva contractació, amb un total de 21,89% de les reclamacions tramitades.
Aquest 2023 es manté la tendència dels darrers anys en què les reclamacions dels subministraments bàsics han estat les més nombroses, passant al davant de les relacionades amb el sector de les telecomunicacions, el sector que tradicionalment havia acumulat el major nombre de reclamacions.

Pel que fa a les consultes, s’ha detectat un augment dels dubtes relacionats amb les compres per internet. Aquest tipus de compres són contractes subscrits a distància en els quals la llei estableix una protecció específica per a les persones consumidores. La mediació és un altre dels serveis prestats des de l’Oficina i consisteix un procés volunta-ri de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els empresaris o empresàries promouen l'obtenció d'una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d'una persona mediadora formada en mediació que actua de manera imparcial, experta i neutral. En el decurs de l'any 2023 s'han tramitat 358 mediacions de consum amb les empreses reclamades, gràcies a les mediacions realitzades per aquesta oficina s’ha aconseguit ajudar a les persones consumidores de la comarca a recuperar més de 50.000€.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.