BASCARA.png

Carta de Serveis

El projecte europeu transfronterer coParticiPA neix amb la voluntat de promoure la participació de les persones en situació de vulnerabilitat en la xarxa de serveis socials, tant bàsics com especialitzats, als territoris limítrofs als dos costats dels Pirineus – Espanya, Andorra i França. El projecte, que tindrà una durada de tres anys, està dirigit pel Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS) de l'Escola de Treball Social de la UB, al capdavant del qual està la investigadora Violeta Quiroga, i compta amb finançament del programa europeu POCTEFA 2021-2027.

En els tres anys que durarà coParticiPA, gairebé una trentena d'entitats, institucions formatives i organismes públics treballaran de manera col·laborativa en el disseny, prototipatge i avaluació d'un programa transfronterer de participació. L’objectiu principal serà reforçar els lligams comunitaris i fomentar l’apoderament de les persones en situació de vulnerabilitat, facilitant la seva implicació activa en la presa de decisions i en la gestió dels recursos socials a les seves respectives comunitats.

El projecte vol incidir en els serveis socials bàsics i en sis àrees especialitzades d’intervenció social: infància i adolescència, envelliment, migració, discapacitat, salut i salut mental, exclusió social i acció comunitària, així com en la formació universitària i continuada.

Principals accions

coParticiPA té tres línies d’accions principals. En primer lloc, es farà un diagnòstic col·laboratiu per analitzar les necessitats i capacitats d’acció de tots els agents involucrats (persones ateses, professionals, càrrecs de gestió, etc.) a cadascun dels territoris participants. Aquesta fase inclourà un estudi qualitatiu amb més 1.500 participants de diversos àmbits de la intervenció social, el qual serà la base sobre la qual es farà la construcció d'un Programa Transfronterer de Participació de les Persones (PTP-P).

La segona fase del projecte consistirà en la creació i el “pilotatge” del PTP-P. Aquest procés inclourà el desenvolupament d'una eina digital per a processos d'intervenció promoguts per diversos agents, el qual estarà complementat amb una maleta de recursos pedagògics. El pla pilot d’aquesta eina es durà a terme amb més de 1.500 agents de tots els territoris i àrees d’intervenció participants del projecte.

Finalment, la tercera i última fase del projecte consistirà en un procés d’avaluació de la implementació i dels resultats de la prova pilot del PTP-P, la qual servirà a més per a identificar els aspectes claus i els possibles obstacles en la seva transferència a altres territoris.

Més de 20 professionals de diferents serveis de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal participaran en les diverses activitats d’aquest projectes transfronterer. Aquests professionals formen part de 6 grups de treball transfronterers creats per treballar el projecte. Concretament en els àmbits de serveis socials, infància i adolescència, envelliment, salut i salut mental, migracions, exclusió social i acció comunitària. També cal destacar que l’àrea de Benestar i l’Institut Régional du Travail Social –IRTS de Perpinyà coordinen el grup de treball sobre exclusió social i acció comunitària del projecte.

L'aspecte innovador d'aquest projecte radica en el seu objectiu d’empoderar les persones ateses pels serveis socials, perquè siguin persones amb poder d'agència per a transformar les seves situacions de vulnerabilitat. Per aquest motiu, el projecte aposta per una metodologia basada en el "pensament de dissenyador" (conegut com a design thinking), la qual busca la generació de solucions col·lectives a partir de la identificació de les necessitats de cada territori i àmbit d'actuació, el testatge d'aquests prototips de solucions i l'avaluació de tot el procés. Tot això combinat amb la consolidació de les xarxes transfrontereres de serveis socials, la compartició de metodologies de treball i l'intercanvi professional i estudiantil.
L'aspecte innovador d'aquest projecte radica en el seu objectiu d’empoderar les persones ateses pels serveis socials, perquè siguin persones amb poder d'agència per a transformar les seves situacions de vulnerabilitat. Per aquest motiu, el projecte aposta per una metodologia basada en el "pensament de dissenyador" (conegut com a design thinking), la qual busca la generació de solucions col·lectives a partir de la identificació de les necessitats de cada territori i àmbit d'actuació, el testatge d'aquests prototips de solucions i l'avaluació de tot el procés.

A més de la Universitat de Barcelona, en el projecte participen la Universitat de Girona (UdG), la Universitat d’Andorra (UdA) i les institucions franceses FAIRE ESS i Institut Saint Simon (ISS). coParticiPA compta també amb dos organismes públics associats: el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) i el centre de recerca del Govern Andorrà, Andorra Recerca+Innovació. El projecte també té com a sòcies a cinc entitats especialitzades en la intervenció social (Fundació Idea, Càritas Girona, ARSEAA, ANRAS i Fundació Clara Rabassa) i a la Fundació iSocial, que hi contribuirà amb el desenvolupament de solucions digitals. Finalment, més enllà d'aquests socis principals, el projecte compta amb el suport de 24 entitats associades.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.