CABANES.png

Carta de Serveis

BASES REGULADORES DEL XXVII CONCURS DE FOTOGRAFIA I V A INSTAGRAM DEL PATRIMONI DE L鈥橝LT EMPORD脌 (#pedrasecaccae)

1. OBJECTE

El concurs fotogr脿fic de Patrimoni ''Construccions de pedra seca a l鈥橝lt Empord脿 '' consisteix en la publicaci贸 a la xarxa Instagram de fotografies amb l'etiqueta #pedrasecaccae i amb el nom del municipi o nucli on s'hagi pres la fotografia que ha de ser de la comarca de l'Alt Empord脿.

El concurs es desenvolupa com a eina de sensibilitzaci贸 en el marc del patrimoni cultural de l'Alt Empord脿 i que organitza el Consell Comarcal de l'Alt Empord脿.

Es realitzar脿 la cinquena edici贸 del concurs a Instagram.

2. TERMINI

El per铆ode del concurs ser脿 de l鈥1 de maig al 30 de setembre de 2022 ambd贸s dies inclosos

No s'admetran a concurs fotografies publicades amb l'etiqueta #pedrasecaccae a la xarxa Instagram fora d'aquests terminis.

3. MARC DEL CONCURS

- Marc conceptual: El tema de les fotografies 茅s el patrimoni cultural. El motiu de les fotografies del concurs d'enguany 茅s ''Construccions de pedra seca a l鈥橝lt Empord脿 '' de la comarca del l'Alt Empord脿.

- Marc temporal: No s'admetran fotografies presentades amb posterioritat a la data de finalitzaci贸 dels terminis.

- Marc territorial: Les fotografies presentades amb l'etiqueta #pedrasecaccae han d'haver estat fetes en la comarca de l'Alt Empord脿. Les fotografies s'han d'etiquetar amb l'etiqueta del projecte #pedrasecaccae i amb el nom del municipi on s'hagi pres la fotografia.

4. FORMA DE PARTICIPACI脫

Per participar en el concurs s'ha de tenir un compte a la xarxa social Instagram amb un perfil p煤blic, i s'han de respectar les condicions d'aquesta xarxa (http:/instagram.com/legal/terms). Aix铆 mateix, el fet d'etiquetar la fotografia amb l'etiqueta #pedrasecaccae Implica que l'autor accepta les bases del concurs.

La participaci贸 茅s gratu茂ta.

El nombre de fotografies presentades per participant 茅s de 2, i no es tindran en compte les valoracions ni els comentaris d'altres usuaris sobre les fotografies que participin al concurs. En cas de participar amb diferents imatges en una 煤nica publicaci贸, nom茅s es tindr脿 en compte la primera imatge, que es considera la portada.

Cada participant ha de publicar la fotografia o les fotografies a la xarxa Instagram mitjan莽ant el seu usuari. S'ha de tenir m茅s de 18 anys.

Per optar als premis cal ser seguidor a Instagram @ccaltemporda

Cada fotografia ha de tenir les etiquetes #pedrasecaccae i nom del municipi o nucli on hagi estat presa. Tamb茅 pot tenir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que l'expliquin o que puguin fer-la m茅s interessant, divulgativa, pedag貌gica o divertida.

Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicaci贸 d'aquestes bases sempre que compleixin l'objecte, el termini i el marc del concurs, i sempre que en els comentaris s'indiqui el lloc.

El jurat rebutjar脿 les fotografies i els missatges que siguin ofensius, difamatoris, obscens o que continguin dades de car脿cter personal que no poden ser comunicades, aix铆 com els que siguin discriminatoris per ra贸 de naixement, ra莽a, sexe, religi贸, opini贸 o qualsevol altra condici贸 o circumst脿ncia personal o social.

La participaci贸 al concurs mitjan莽ant l'etiqueta #pedrasecaccae implica l'autoritzaci贸 perqu猫 l'organisme faci 煤s de les fotografies presentades en accions de difusi贸 i sensibilitzaci贸 del projecte patrimoni de l'Alt Empord脿.

Pel fet de participar en el concurs #pedrasecaccae cada participant declara sota la seva responsabilitat:

  • Que ha fet la fotografia i que 茅s una obra original seva
  • Que les autoritzacions legalment necess脿ries de les persones i entitats que hi puguin apar猫ixer de forma reconeixible, en el cas de menors del seu tutor.

La participaci贸 en el concurs suposa l'acceptaci贸 铆ntegra de totes les bases, aix铆 com l'acceptaci贸 de les decisions interpretatives del jurat.

5. PREMIS

El jurat escollir脿, segons aquestes bases, tres fotografies, una per cada categoria:

  • Creativa. Premi de 300鈧* i trofeu
  • In猫dita. Premi de 300鈧* i trofeu
  • Popular, (d'entre les 10 primeres en n煤mero de likes). Premi de 300鈧* i trofeu

Cap concursant podr脿 obtenir m茅s d'un premi.

6. JURAT I CRITERIS DE VALORACI脫

El jurat rebutjar脿 i exclour脿 del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

EL jurat estar脿 format per:

President: - La Presidenta del Consell Comarcal de l鈥橝lt Empord脿 o persona en qui delegui

Vocals:     - El conseller comarcal de cultura del consell comarcal de l鈥橝lt Empord脿

                 - La consellera comarcal d'ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empord脿.

                 - 2 Persones expertes en el tema: un fot貌graf i/o un t猫cnic en patrimoni cultural i/o un comunity manager

Secretari: - La T猫cnica de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empord脿

El jurat tindr脿 la facultat de triar les fotografies guanyadores, i en la seva deliberaci贸 valorar脿 especialment:

 - L'adequaci贸 a les bases i al tema del concurs (Esgl茅sies, monestirs, ermites i edificis rom脿nics...): 25%

- L'originalitat respecte al conjunt de fotografies presentades: 25%

- La creativitat i qualitat t猫cnica/art铆stica: 25%

- La composici贸 de l'obra i el contro de la llum: 25%

Les decisions preses pel jurat seran inapel路lables.

Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts.

Aix铆 mateix, el jurat qualificador estar脿 facultat per resoldre les incid猫ncies que no estiguin previstes en aquestes bases.

7. COMUNICACI脫 ALS GUANYADORS

El Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 es posar脿 en contacte amb cada persona guanyadora mitjan莽ant el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, o mitjan莽ant altres vies que estiguin al seu abast i que consideri oportunes (nota de premsa, xarxes socials, etc )

El Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 es posar脿 en contacte amb cada persona guanyadora i li sol路licitar脿 les dades que siguin necess脿ries.

Cada persona guanyadora disposar脿 d'un m脿xim de 20 dies per donar resposta al comentari que el Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 hagi fet a la fotografia per notificar-li que ha guanyat i com s'ha d'identificar.

En cas que la persona guanyadora no respongui durant aquest per铆ode de temps, es considerar脿 que desisteix del premi i es seleccionar脿 la imatge seg眉ent, per ordre de puntuaci贸.

Els noms de cada persona guanyadora es donar脿 a con猫ixer a trav茅s del web, les xarxes socials, etc., i constar脿 com a persona autora de la fotografia.

L'atorgament dels premis a les persones guanyadores es far脿 en un acte p煤blic a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 que s'anunciar脿 als mitjans de comunicaci贸 i a les persones premiades.

8. PROPIETAT INTEL路LECTUAL

Les persones participants que resultin guanyadores d'algun dels premis indicats a la base 5 cedeixen expressament al Consell Comarcal de l'Alt Empord脿, amb car脿cter gratu茂t i sense limitaci贸 temporal (茅s a dir, durant tot el termini de vig猫ncia dels drets d'autor i per a tot l'脿mbit territorial universal), els drets d'explotaci贸 de les fotografies premiades, de conformitat amb la Llei de propietat intel路lectual vigent, per al seu 煤s en qualsevol canal, format, suport o ocasi贸 que el Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 consideri adequats, inclosa la seva explotaci贸 a la xarxa Internet, aix铆 com per a finalitats promocionals o publicit脿ries, o de naturalesa an脿loga pr貌pies del patrimoni cultural.

Aquest drets inclouen, en particular, el dret de reproducci贸 total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitj脿 i en qualsevol forma; el dret de distribuci贸; el dret de transformaci贸 per a l'adequaci贸 al format de difusi贸 i comunicaci贸, inclosa l'adaptaci贸 o qualsevol altra modificaci贸, i el dret de comunicaci贸 p煤blica en tots tipus de formats i suport presents i futurs, tant gr脿fics com audiovisuals i multim猫dia.

El Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 es compromet expressament a no explotar les imatges de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputaci贸 de les persones que hi puguin apar猫ixer.

En conseq眉猫ncia, el Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 podr脿 utilitzar i cedir, totalment o parcialment, a favor de la persona f铆sica o jur铆dica que cregui convenient i sense cap limitaci贸, els drets de propietat intel路lectual adquirit, sense que les persones guanyadores generin cap contraprestaci贸 ni cap dret a percebre cap compensaci贸 addicional, llevat del dret al premi corresponent. La utilitzaci贸 que se'n faci no ser脿, en cap cas, per a 煤s comercial.

El Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 es reserva el dret a utilitzar la resta de fotografies presentades al concurs amb finalitats informatives o de divulgaci贸 d'aquesta convocat貌ria.

9. PROTECCI脫 DE DADES

Els guanyadors del concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin incorporades al fitxer de dades del Consell Comarcal de l'Alt Empord脿, que t茅 com a finalitat la gesti贸 i difusi贸 dels resultats del concurs, d'acord amb la pol铆tica de privacitat i seguretat de la Llei org脿nica de protecci贸 de dades de car脿cter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme l'activitat pr貌pia del Consell Comarcal de l'Alt Empord脿, i sempre dins dels objectius l铆cits de l'entitat.

Per exercir els drets d'oposici贸, acc茅s, rectificaci贸 i cancel路laci贸 es pot contactar amb el Consell Comarcal de l'Alt Empord脿:

脌rea de Cultura i Ensenyament

Cr. Nou, 48, 17600 Figueres

Telf. 972514355

Aquesta adre莽a de correu-e est脿 protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

10. ALTRES DISPOSICIONS

Qualsevol circumst脿ncia o conflicte no previstos en aquestes bases els resoldr脿 en primera inst脿ncia el jurat.

Davant de possibles dubtes en la interpretaci贸 de les bases prevaldr脿 el criteri del Consell Comarcal de l'Alt Empord脿.

El Consell Comarcal de l'Alt Empord脿 es reserva el dret a modificar, en cas que sigui necessari, els procediments establerts en aquestes bases.

La participaci贸 en aquest concurs implica l'acceptaci贸 total d'aquestes bases per part dels participants.

Figueres, mar莽 de 2021.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

R脿tio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestaci贸

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972514355
correu electr貌nic

Horari d'atenci贸
De dimarts a divendres de 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies t猫cniques i anal铆tiques (pr貌pies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o b茅 rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a m茅s informaci贸 pot consultar la Pol铆tica de Cookies.